Justis- og beredskapsminister Mehls innlegg på pressekonferansen om åpning av ti nye polititjenestesteder

(Sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen,

Dette er en dag jeg har gledet meg veldig til.

Da Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk i regjering, satte vi oss et veldig tydelig mål:

Det målet var å styrke det nære og lokale politiet i hele landet, og i dag tar vi enda et skritt videre mot det.

Noe av det aller første vi gjorde da vi kom inn i Justis- og beredskapsdepartementet, var å styrke politibudsjettet. Det gjorde vi etter tre uker, og politiet ble da styrka med 200 millioner kroner.

Siden det, har vi styrka politiet med nye biler, mer utstyr, vi har økt opptaket på Politihøgskolen for å kunne utdanne flere politifolk, som vi trenger flere av. Og vi har også etablert det første av de nye tjenestestedene: Allerede sommeren 2022 skjedde det, på Magnormoen i Hedmark, som en viktig grensepolitistasjon.

Og for sju måneder siden, i januar, lanserte jeg ni nye tjenestesteder, fordelt over hele landet. Noen av disse politistasjonene er allerede åpna – andre kommer til å bli åpna i løpet av høsten.

Seinest på forsommeren bevilga vi en halv milliard kroner til politiet i Revidert nasjonalbudsjett. Nå skal vi også blant annet etablere politiutdanning i Alta, for å kunne utdanne politifolk med tilknytning til Nord-Norge og styrke politiberedskapen der.

Alt dette har vi gjort fordi vi mener at, selv om vi lever i en krevende økonomisk tid, som jeg vet at også politiet merker på kroppen; det er trange budsjetter, det har vært kostnadsvekst, så må vi prioritere trygghet og beredskap for alle i hele Norge.

Derfor er jeg veldig glad for å kunne stå her i dag å presentere ytterligere ti nye tjenestesteder, som skal etableres i løpet av 2024, og med det levere på Hurdalsplattformen.