Justisminister Mehls innlegg på overrekkelse av Ekstremismekommisjonens rapport

(Sjekkes mot framføring)

Takk, Tonje, Jonas og Cathrine og hele kommisjonen.

Norge har opplevd flere rystende terrorangrep. Vi vet at det betyr at liv blir borte. Pårørende står igjen uten sine. Mange blir rammet, og hele nasjonen preges av det.

Vi vet dessverre at hatet i Norge lever. At det er drevet noen ganger mot personer som bare er seg selv. Som bare lever et liv, og kjemper for det de tror på.

Norge er et åpent samfunn. Det skal vi fortsette å være. Vi skal være et trygt sted å være, uavhengig av politisk ståsted, religion, legning, eller hvem man er.

Trygghet for alle, inkludering og mangfold er ikke bare en politisk idé, men det er et felles mål for hele Norge, som nasjon.

Vi har med oss mange vonde dager, som vi har allerede fått beskrevet; 22. juli 2011, angrepene i Bærum i 2019, Pride 25. juni 2022. Det er vonde dager, men erfaringen er også at det er dager vi lærer mye av. De har blitt nøye gjennomgått. De har ført til endring, og de kommer også i fremtiden til å føre til mer viktig endring.

For selv om vi gjør alt vi kan, og skal gjøre enda mer, så er det, som statsministeren var inne på, og Tonje også har vært inne på, radikalisering, ekstremisme og terror er alvorlige trusler for oss i Norge. Det er PST tydelig på, også i sin siste trusselvurdering, som kom ganske nylig.

Vi har allerede en egen kontraterrorstrategi. Vi har en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Etter 25. juni 2022 fikk vi en bred evaluering. Vi fikk mange forslag og vurderinger av hvilke tiltak vi bør gjøre. De har vi fulgt opp eller holder fortsatt på med å følge opp. Men trusselen er der, og i det bildet er også Ekstremismekommisjonens arbeid og grundige vurderinger utrolig viktig.

Jeg vil også på vegne av Justis og beredskapsdepartementet og meg selv si tusen takk for det arbeidet dere har gjort. Vi ser også frem til å lese dette. Det er veldig viktig for å finne enda flere løsninger, og jeg er glad for at overskriften på rapporten handler om forebygging, og at vi kan være her sammen, på tvers av flere departementer og regjeringen.

Det kan virke uforståelig når vi står midt i sånne angrep som Norge har opplevd, at noen blir så ekstreme i sine holdninger, at de er villige til å bruke vold og drap for å nå sine mål. Og så vet vi at det ikke finnes en enkel forklaring på det. Jeg tror denne kommisjonens vurderinger blir utrolig viktige for å forstå det enda bedre. Men vi vet at det ofte handler om personer som ikke finner sin plass i fellesskapet, at konspirasjonsteorier og ekstreme ideologier har blitt lettere tilgjengelige, at idéer reiser på tvers av landegrenser, at det er lett å finne fram til dem på internett, at sosiale medier eller kunstig intelligens kan brukes på negative måter, på farlige måter. At det kan brukes til å skape dårlig fellesskap, som radikaliserer eller oppfordrer til vold.

Det at det er så mange faktorer gjør det bare ekstremt viktig at vi jobber sammen, både i vårt fellesskap her i Norge og på tvers av våre sektorer, men også internasjonalt. Og at vi ofte, når vi snakker om forebygging, så handler det om tidlig innsats, og det gjelder også i største grad her.

Jeg ser frem til stortingsmeldingen om ekstremisme, som vi skal legge fram neste år, og i mellomtiden så kommer vi til å fortsette å jobbe med dette, som statsministeren var veldig tydelig på. Takk.