Justisministeren døpte Kystvaktens nye fartøy

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

KV Jan Mayen er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Onsdag ble fartøyet døpt av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord.

- Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Kystvakten er statens viktigste myndighetshåndhever på havet, og utgjør også en svært viktig søk- og redningsberedskap for sjøfarende i våre store kyst- og havområder.  Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Justisministeren døpte i dag det nye kystvaktfartøyet KV Jan Mayen
-En stor dag for havnasjonen Norge, sa justisministeren under dagens dåp. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

De tre nye kystvaktfartøyene KV Jan Mayen, KV Hopen og KV Bjørnøya er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet.

- Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann.  De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

De tre nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner. Forsvarsmateriell står for anskaffelsen.

-Andelen norske leverandører til Jan Mayen-klassen er stor og bidrar til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen. Gjennom godt samarbeid med Vard Langsten har vi brukt norsk ekspertise og erfaring til å kombinere det beste fra norske og internasjonale aktører og leverandører til å bygge et helt unikt fartøy, sier direktør i Forsvarsmateriell, Gro Jære.

Bildet fra dåpen av KV Jan Mayen
KV Jan Mayen er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Her er forsvarsministeren og justisministeren på vei ombord til dåpen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

- De nye kystvaktfartøyene er avanserte og komplekse skip å bygge, og jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet. Kontrakten er viktig for VARD, norske skipsbyggere og den maritime næringen. KV Jan Mayen er et fartøy vi alle er stolte av, sier konsernsjef i VARD Alberto Maestrini.

KV Jan Mayen er 136,4 meter langt og 22 meter bredt og har meget gode sjøgående egenskaper slik at fartøyet kan operere i tøft vær. Fartøyet har helikopterdekk og hangar, kabinkapasitet til 100 personer og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

Les mer her.

- Nordkapp-klassen har tjent Sjøforsvaret trofast og solid i over 40 år. De nye fartøyene av Jan Mayen-klassen er utstyrt med moderne teknologi og er designet til å operere i de krevende nordområdene. Fartøyene vil styrke Kystvaktens evne til å løse sine oppdrag betydelig. Sjøforsvaret ser frem til å bli bedre kjent med fartøyet og realisere mulighetene det gir for myndighetsutøvelse, kontroll og overvåking i våre havområder, sier Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret.

Bilde av nytt kystvaktfartøy tatt med drone
Kystvaktens nye fartøy, KV Jan Mayen, ble døpt i dag. Her med KV Andenes i forkant. Foto: Kystvakten

Historikk

  • Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og Vard Langsten om å bygge tre kystvaktfartøy ble signert 25. juni 2018. 
  • Byggingen av skipsskroget til KV Jan Mayen startet i Romania i 2020. I september 2021 ankom skroget skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord. Siden har fartøyet vært igjennom omfattende utrustning, testing og ferdigstilling. Etter planen skal KV Jan Mayen formelt overleveres fra Vard til  Forsvarsmateriell rett etter årsskiftet   
  • De to andre kystvaktfartøyene, KV Bjørnøya og KV Hopen, skal etter planen være klare i henholdsvis 2023 og 2024.

Kystvakten

Kystvakten er underlagt Sjøforsvaret og en del av det militære forsvaret av Norge, selv om avdelingen i hovedsak løser fredsoperative oppdrag.

Kystvakten driver suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern. Kystvakten utgjør en viktig søk- og redningsberedskap for sjøfarende innenfor norsk økonomisk sone. Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet og rett til å iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndigheter.