Klimaforhandlingene i Sharm el Sheikh (COP 27) er i gang

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 6. til 18. november møtes medlemslandene i FNs klimakonvensjon til klimaforhandlinger i Sharm el Sheikh, Egypt. Norges hovedprioriteringer er å holde fast på 1,5-gradersmålet og støtte opp om økt finansiering for klimatiltak i fattige land.

Norge vil bidra til at beslutningene som tas på COP 27 støtter opp om det viktige målet om at temperaturstigningen på kloden ikke skal overstige 1,5 grader. I tillegg vil Norge fremme arbeidet med naturbaserte løsninger på klimakrisen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre på plass i Egypt.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre på plass i Egypt. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Møtet i Sharm el Sheikh er det 27. møtet som arrangeres under FNs klimakonvensjon. Grunnlaget for klimaforhandlingene er de internasjonale avtalene FNs klimakonvensjon, Parisavtalen og Kyotoprotokollen. COP står for Conference of the Parties (partsmøte).

– Klimaendringene tar ikke pause, selv om det står andre internasjonale kriser i kø. Derfor blir noe av det aller viktigste for oss i Sharm el Sheikh å jobbe for at verdens land øker sine ambisjoner om utslippskutt, slik at vi fortsatt har 1,5-gradersmålet innen rekkevidde, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Siden forrige klimakonferanse i Glasgow har planeten opplevd dramatiske effekter av klimaendringer i form av flom, tørke og ekstremvær, kombinert med et internasjonalt samarbeid preget av kriser og krig.

Før forhandlingene i Sharm el Sheikh kom i gang, annonserte regjeringen at Norge melder inn et forsterket klimamål til FN. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

– De målene som er innmeldt, er ikke tilstrekkelig til å nå 1,5-gradersmålet. Men vi ser nå at virkningene av klimaendringene er mer alvorlige enn vi hadde trodd, selv ved 1,5 grader. Derfor må vi holde fast på dette, og det må være troverdig. Nå håper vi flere av de store utslippslandene vil forsterke sine egne klimamål, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I forbindelse med klimatoppmøtet lanseres flere initiativer for å få ned utslippene i verden, der Norge bidrar. The Green Shipping Challenge ledes av Jonas Gahr Støre og USAs klimautsending John Kerry, og skal øke innsatsen for å redusere klimagassutslipp fra skipsfart. Støre har også en lederrolle i Global Energy Alliance for People and Planet som skal mobilisere offentlig og privat kapital til fornybar energi i utviklingsland, slik at de ikke trenger å gå veien om fossil energi. Klima- og skogsatsingen er også en viktig del av Norges internasjonale engasjement.

På vegne av de afrikanske landene er Egypt vertskap for årets klimaforhandlinger. Afrika er hardt rammet av tørke og andre klimaendringer. Rike lands støtte til klimatilpasning i fattige land blir et av hovedtemaene på årets klimatoppmøte.

- Vi, og mange rike land med oss, må erkjenne at det er behov for et bedre samarbeid om å finansiere klimatilpasning i fattige land. Det er avgjørende at vi får fremdrift i spørsmålene om å håndtere tap og skade som følge av naturkatastrofer og andre klimaendringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Den norske delegasjonen vil bli ledet av klima- og miljøministeren. Statsminister Jonas Gahr Støre er til stede under den såkalte høynivådelen i begynnelsen av klimamøtet. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar på klimatoppmøtet mellom 9. og 13. november.