Nytt norsk klimamål på minst 55 prosent

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge melder inn et forsterket klimamål til FN før klimatoppmøtet i Egypt. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030.

– Jeg er glad for å kunne annonsere at Norge forsterker sitt mål til minst 55 prosent. Dette sender et sterkt signal til andre land, og vi håper flere vil forsterke sine mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, statsminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim bak hver sin talerstol.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, statsminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Martin Lerberg Fossum / Klima- og miljødepartementet

Norge var blant de første landene som forsterket målet innen Parisavtalens frist, da vi forhøyet målet i 2020. Nå hever vi ambisjonene enda mer.

– Like viktig som å sette høye mål, er det å ha gode planer for å oppnå målene. Det har Norge. Ved å legge fram årlige klimaplaner viser vi tydelig hvordan vi skal nå klimamålene våre. Men det er ingen tvil om at det vil kreve mye av oss, sier statsministeren.

I februar 2020 forsterket Norge klimamålet fra minst 40 prosent til minst 50 og opp mot 55 prosent, fra 1990 til 2030. Som et svar på oppfordringen fra klimatoppmøtet i fjor om at alle land måtte vurdere sine klimamål på nytt, skjerpes nå målet ytterligere. Norge vil kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

FNs klimapanels hovedbudskap er at det trengs raske og kraftige utslippskutt dersom verden skal nå 1,5-gradersmålet.

– Med dette legger Norge seg på samme høye ambisjonsnivå som våre nærmeste partnere i vår innmelding til FN. Regjeringen har nylig lagt frem klimastatus og -plan som viser hvordan regjeringen planlegger å nå omstillingsmålet om å redusere Norges egne utslipp med 55%. Dette kommer på toppen av det nære samarbeidet med EU og Island, der vi i fellesskap har tatt på oss ledertrøya i arbeidet med en systematisk omstilling av hele økonomien til en fornybar, sirkulær og bærekraftig framtid, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen har nylig lagt frem klimastatus og -plan som viser hvordan regjeringen planlegger å nå målet i samarbeid med EU.

Klimatilpasning og forebygging av tap og skade på grunn av klimaendringer er en av hovedsakene på klimatoppmøtet i Egypt. Det er også viktig å sikre økt klimafinansiering til utviklingsland for utslippsreduksjoner og klimatilpasning.

– I tillegg til egne klimakutt er det god klimapolitikk å bidra til at flere i verden får tilgang på fornybare løsninger. Utviklingsland ber om hjelp til å tilpasse seg klimaendringene, og Norge skal minst tredoble bistanden til dette. I Egypt skal vi blant annet inngå avtaler om støtte til fornybar energi, matsikkerhet og meteorologitjenester slik at land kan forberede seg på klimaendringene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Her kan du se pressekonferansen 3. november i opptak

Nett-tv Pressekonferanse om klimatoppmøtet

Se sendingen her

Se sendingen her