Konferansen "Jordvern i landbruket" på verdens jorddag!

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet arrangerer konferansen i samarbeid med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Konferansen holdes mandag 5. desember, fra kl. 10 til 16 hos Norges Bondelag i Oslo.

Konferansen vil fokusere på mulige løsninger og gode eksempler, både fra landbruksnæringen selv, og fra forvaltningen.

Målgruppen for seminaret er representanter fra landbruksnæringen og fra forvaltningen ved statsforvalterne, fylkeskommunene og kommunene.

Sett av dagen i kalenderen. Program og lenke til påmelding vil bli lagt ut senere.

Tresking på nedbyggingsklart jorde på Moer, Ås i Akershus
Konferansen "Jordvern i landbruket" holdes mandag 5. desember, fra kl. 10 til 16 hos Norges Bondelag i Oslo. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO