Kontraktskontinuitetsforskriften forlenget til 1. oktober 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å vurdere om det er behov for et generelt nasjonalt rammeverk som åpner for investeringstjenester fra foretak utenfor EØS til profesjonelle parter og kvalifiserte motparter i Norge, utover det som allerede eksisterer.

Fristen for Finanstilsynets vurdering og et eventuelt høringsnotat er 1. april 2023. På bakgrunn av dette er det også besluttet en forlengelse av kontraktskontinuitetsforskriften frem til 1. oktober 2023.