Lager elektronisk ID til flyktninger med kollektiv beskyttelse

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- For at flyktninger fra Ukraina raskt skal kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester, må de ha en elektronisk ID. Vi har derfor gitt Digdir i oppdrag å få på plass et opplegg for at flyktningene kan få en eID raskt. Det er viktig for å få enkel tilgang til tjenester fra for eksempel NAV, Lånekassa eller Helsenorge, sier kommunal og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har på svært kort tid utredet hvordan dette kan løses både teknisk, juridisk og organisatorisk. Det gjenstår arbeid med å avklare det praktiske i samarbeid med Politiets Utlendingsenhet (PU), men Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt grønt lys til løsningen. Regjeringen foreslår at Digdir får en tilleggsbevilgning på 26 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet.

Med en godkjent eID kan utenlandske statsborgere få tilgang til en rekke digitale tjenester, for eksempel helsetjenester og digital postkasse.

- De aller fleste som nå kommer til Norge fra Ukraina har mobiltelfon. Voksne personer som kan bekrefte sin identitet ved å vise pass, kan da få utstedt en eID og dermed få tilgang til tjenester på nett. Det vil være en stor fordel både for flyktningene og for forvaltningen, for eksempel når det skal sendes ut brev om bosetting i Norge, sier direktør Steffen Sutorius i Digdir.

Krever ID-kontroll

For å få utstedt en godkjent eID er det strenge krav til identifikasjon, og det vil også gjelde for flyktninger fra Ukraina. Konkret betyr dette at den enkelte må møte opp fysisk på et ankomstsenter og vise pass. Etter ID-kontrollen får de tildelt en eID for bruk på egen mobiltelefon. Digdir er i samtaler med Buypass om å levere løsningen.

Bruk av den planlagte eID-løsningen forutsetter at man faller inn under ordningen med kollektiv beskyttelse, og får D-nummer ved registrering. Det vurderes nå hvordan flyktninger fra Ukraina som allerede har registrert seg skal få tilgang til samme eID.

De som kommer til Norge uten pass eller andre ID-dokumenter, må gjennom en alternativ ID-kontroll. De vil kunne få den offentlige MinID som gir tilgang til noen tjenester, men ikke de som krever høyeste sikkerhetsnivå, som digitale helsetjenester.

- Vår jobb blir å koordinere dette sammen med Buypass, samtidig som vi videreutvikler vår egen MinID-løsning. I tillegg krever det tett samarbeid med UDI og Politiets utlendingsenhet som har ansvar for å håndtere flyktningestrømmen inn i landet. Vi opplever allerede at dette samarbeidet er godt, sier Sutorius.