Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Langsiktig forvaltning i urolige finansmarkeder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– 2018 ble et utfordrende år med svake resultater i begge fondene våre. I slike perioder blir det tydelig hvor viktig det er med bred forankring, langsiktighet og god forståelse av risikoen vi tar i forvaltningen av våre felles sparepenger. Finansmarkedene svinger, men forvaltningen bør være stabil, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen Statens pensjonsfond 2019. Meldingen gjør rede for investeringsstrategiene og resultatene som er oppnådd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den drøfter også videreutvikling av strategiene og arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Resultatene i Statens pensjonsfond i 2018
SPU fikk en avkastning på -6,1 prosent i 2018, mens SPN oppnådde en avkastning på -0,4 prosent.

Ved utgangen av 2018 var verdien av SPU og SPN henholdsvis 8 251 milliarder og 239 milliarder kroner.

– Fjoråret var preget av urolige finansmarkeder og svake resultater. For SPU var avkastningen i 2018 det nest svakeste årsresultatet i fondets historie. Likevel var det ikke et veldig spesielt år i finansmarkedene. Historien har gjentatte ganger vist oss at vi må være forberedt på at det kan komme store og raske bevegelser i markedene, sier finansminister Siv Jensen.

Gjennomgang av Folketrygdfondets forvaltning av SPN
Finansdepartementet gjennomgår regelmessig forvaltningen av de to fondene. Sentrale spørsmål i slike gjennomganger er om forvalter over tid har oppnådd gode resultater og om rammen for avvik fra referanseindeksen bør endres.

Gjennomgangen av forvaltningen av SPN omtalt i meldingen, viser at Folketrygdfondet over tid har oppnådd gode resultater.  I 2018 var avkastningen av SPN 0,8 prosentenheter høyere enn for referanseindeksen, og siden 2007 har meravkastningen i gjennomsnitt vært 1,0 prosentenhet per år.

For å sikre en kostnadseffektiv tilpasning til indeksen og å oppnå meravkastning over tid, kan forvaltningen av SPN avvike noe fra referanseindeksen. Finansdepartementet har fastsatt en ramme som tilsier at avviket fra indeksen kan være på inntil 3 prosentenheter. Det legges ikke opp til endringer i denne rammen.

–  Det er god grunn til å være tilfreds med Folketrygdfondets resultater over tid. Meravkastningen siden 2007 har vært solid og kostnadene er lave, sier finansministeren.

Nøkkeltall Statens pensjonsfond

 

SPU

SPN

Verdi ved utgangen av 2018

 

 

Markedsverdi

8 251 mrd. kroner

239 mrd. kroner

Andel aksjer

66,3 pst.

59,0 pst.

Andel obligasjoner

30,7 pst.

41,0 pst.

Andel unotert eiendom

3,0 pst.

 -

 

 

 

Resultater 2018

 

 

Avkastning samlet

-6,1 pst.

-0,4 pst.

Avkastning aksjer

-9,5 pst.

-1,8 pst.

Avkastning obligasjoner

0,6 pst.

1,7 pst.

Avkastning unotert eiendom

7,5 pst.

 -

Meravkastning samlet

-0,3 pst.

0,8 pst.

Kostnader som andel av kapital

0,05 pst.

0,06 pst.

Kostnader i kroner

4 544 mill. kroner

159 mill. kroner

 

 

 

Realavkastning siste 20 år

3,3 pst.

5,3 pst.

 

 

 

Risiko ved utgangen av 2018

 

 

Forventet relativ volatilitet

0,3 prosent-enheter

0,4 prosent-enheter

Forventet absolutt volatilitet i kroner

710 mrd. kroner

15 mrd. kroner

Les mer:

 

Nett-tv Pressekonferanse om fondsmeldingen og ny statistikklov

Se sendingen her

Se sendingen her