Lov om regnskapsførere trer i kraft 1. januar 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om regnskapsførere. Loven trer i kraft 1. januar 2023. Loven vil erstatte den gjeldende regnskapsførerloven, lov 18. juni 1993 om autorisasjon av regnskapsførere. Ny lov er en modernisering av den gjeldende regnskapsførerloven. Det stilles blant annet nye krav til skikkethet hos regnskapsførere og kvalitetsstyring i virksomheten.

Stortinget vedtok ny lov om regnskapsførere tirsdag 12. desember 2022. Kongen i statsråd har i dag besluttet at loven skal tre i kraft 1. januar 2023. Loven er en modernisering og oppdatering av gjeldende regnskapsførerlov. Formålet er å sikre at næringsdrivende, særlig i små og mellomstore foretak, har tilgang til kompetente regnskapsførere i utførelsen av sine regnskapsplikter.  

Det stilles økte krav til skikkethet hos regnskapsførere. Loven stiller også overordnede krav om kvalitetsstyring i virksomheten. Autoriserte regnskapsførere vil få tittelen «statsautorisert regnskapsfører».

Departementet har fastsatt ny forskrift til regnskapsførerloven som vil tre i kraft 1. januar 2023.