Mange av løsningene på klimautfordringene ligger i havet

Klimatiltak knyttet til havet kan bidra med 35 prosent av kuttene som er nødvendige for å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad innen 2050. Det viser en ny rapport fra det Internasjonale havpanelet som ble lagt fram under høynivåuka i FNs generalforsamling.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Palaus president under møte  i Det internasjonale Havpanelet
Foto: UN Mission of Norway/Pontus Höök

Statsminister Jonas Gahr Støre ledet møtet sammen med Palaus president Surangel Whipps Jr. Den nye rapporten viser at løsninger som allerede er klare til å innføres kan bidra til løse 35 prosent av kuttene som er nødvendige for å begrense den globale oppvarmingen innen 2050. Det tilsvarer fire ganger de årlige utslippene til EU-landene.

Les rapporten på nettsidene til det internasjonale havpanelet.

– Skal verden nå målene i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader, er vi nødt til å utnytte potensialet som ligger i havbaserte løsninger. I Norge er vi langt på vei for å fremskynde tiltak som fornybar energi fra havet og karbonlagring under havbunnen, sier Støre.

Hvordan lykkes i å nå bærekraftsmålene og forhindre at den globale temperaturstigningen blir på mer enn 1,5 grad er tema som er på toppen av agendaen under årets høynivåuke i FNs generalforsamling. På møtet i Det internasjonale Havpanelet denne uka diskuterte panelmedlemmene konkrete tiltak for å øke innsatsen for havbaserte klimatiltak.

– Jeg hørte mye interessant og oppmuntrende fra mine kolleger i Havpanelet om hvordan ulike land jobber med å øke sin innsats for å kjempe mot klimaendringene med havbaserte tiltak. En viktig erkjennelse blant kollegene, som også jeg deler, er at disse løsningene må iverksettes på en måte som også støtter bredere sosiale, miljømessige og bærekraftige utviklingsmål, sier Støre.

Under panelmøtet kunne Støre på vegne av Havpanelet ønske Seychellene velkommen som nytt medlem av panelet.

– Det er utrolig gledelig å ønske president Ramkalawan velkommen. Seychellene er et land som virkelig erfarer konsekvensene av klimaendringene og hvordan det påvirker havet og de som lever av det. Seychellene viser også et sterkt havengasjement og politisk vilje til å sette ambisjoner ut i konkret handling. Vi kan lære mye av hverandre og jeg gleder meg til samarbeidet.       

Statsminister Jonas Gahr Støre signerer avtale i forbindelse med møte i havpanelet under høynivåuka  i FNs generalforsamling.
Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor

Statsministeren benyttet også anledningen til å undertegne den nylig vedtatte internasjonale avtalen om bevaring og bærekraftig bruk av marint biologisk mangfold på det åpne hav (BBNJ). Avtalen blir et viktig verktøy for å opprette marine verneområder og andre områdebaserte forvaltningstiltak i internasjonale havområder. Dette vil bidra til å nå målet om å verne 30 prosent av havet, som er et politisk mål Norge har sluttet seg til.

– Det er en stor glede for meg å undertegne denne avtalen på vegne av Norge. Norge undertegner tidlig for å sende et sterkt signal om viktigheten av denne avtalen, havretten og bærekraftig havforvaltning. Denne avtalen er en seier for internasjonalt samarbeid i en krevende tid, sier Støre.