Markering av NCE-status for Subsea Valley

Innledning av olje- og energiminister Terje Søviknes ved markeringen av at Subsea Valley-klyngen er gitt status som Norwegian Centre of Expertise Energy Technology. Arrangementet fant sted hos leverandørbedriften Fuglesangs Subsea på Alnabru i Oslo.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen, takk for invitasjonen til Alnabru, Fuglesangs Subsea og Subsea Valley, og vi er ikke kommet lenger ut i 2018 enn at jeg også kan ønske et godt nytt år!

Siden vi er her i dag for å markere at Subsea Valley har fått status som Norwegian Centre of Expertise for energiteknologi – NCE blant venner, så trenger vi ikke bare å ønske et godt nytt år, vi kan også å konstatere at det er det.

For status som NCE er virkelig noe å glede seg over. De 200 medlemmene i Subsea Valley har utviklet kompetanse, teknologi og produkter som er etterspurt over hele verden.

Å bli utnevnt til NCE er en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort over lang tid. Subsea Valley er en av bare to klynger som får denne utmerkelsen i år.

Bedriftene som utgjør Subsea Valley hadde selvsagt vært eksperter på sine felt også uten denne statusen, men det er mitt håp at den kan tjene som inspirasjon og motivasjon til videre utvikling. Den må fungere som en støtte, men ingen hvilepute.

For det som var godt nok i går, kommer ikke nødvendigvis til å være det i morgen. Da handler det både om å videreutvikle det man allerede er gode på, og om å se nye muligheter. Det inkluderer å finne nye, bærekraftige energiløsninger for fremtiden.

Subsea Valley har skapt seg et navn ved å levere varer og tjenester til subseautbygginger verden over. Selv om også norsk leverandørindustri har opplevd noen krevende år i et vanskelig marked, er dere godt posisjonert til å hevde dere i konkurransen.

Det viser da også utviklingen de siste månedene. Like før jul var det nærmest kø utenfor mitt kontor av selskaper som ville levere utbyggingsplaner for prosjekter på norsk sokkel. Mye av dette er subseautbygginger der norske selskaper hevder seg sterkt i konkurransen om kontraktene.

Så lenge verden etterspør olje og gass – og jeg er overbevist om at det vil den gjøre lenge ennå – vil selskapene i Subsea Valley og resten av norsk leverandørindustri fortsette å levere nøkkelelementer til utbygginger i alle verdenshjørner. Med norsk kompetanse og erfaring som fundament.

Det er imidlertid ingen motsetning mellom å gjøre dét, og å se seg rundt etter muligheter i nye markeder.

Jeg synes derfor det er oppmuntrende når Subsea Valley inntar en offensiv holdning til å bruke sin kompetanse og erfaring også i andre næringer.

Om dere blir store innen andre havbaserte næringer, landbruk, romfart eller andre næringer skal ikke jeg ha noen formening om. Men jeg er sikker på at dere vil evne å skape verdier også når dere beveger dere ut på nye områder.

Det er dette regjeringen ønsker å legge til rette for. Vi trenger et nyskapende, fremtidsrettet og lønnsomt næringsliv i landet vårt.

Som olje- og energiminister er jeg naturlig nok mest opptatt av petroleumsbransjen og kraftsektoren – og der er vi virkelig i verdenstoppen!

For samfunnet som helhet er det imidlertid viktig at vi skaper arbeidsplasser og aktivitet også i andre næringer.

Regjeringen ønsker velkommen alle med stå-på-vilje og gode ideer som kan skape verdier og arbeidsplasser. Selvsagt på områder der vi har lang erfaring, men også i nye næringer vi ikke engang kjenner i dag. Vi trenger begge deler.

Klynger som Subsea Valley kan spille en viktig rolle for å få dette til. Klynger kobler sammen store og små aktører, kobler næringslivet med akademia og myndigheter, kobler selskaper med en lang industrihistorie sammen med gründere.

Dette samspillet kan gi spennende resultater. Det kan stimulere til at man ser muligheter på tvers, og åpne for forretningsmuligheter man kanskje ikke hadde tenkt på selv, eller forstod potensialet i.

For Norge er et lite land i verden, selv om vi er store innen energi. Da er det viktig at vi spiller hverandre gode, og utnytter de konkurransefortrinnene vi har. Nettopp det at forholdene er små og transparente, tror jeg er med å bygge en kultur for samhandling.

En slik kultur kan også bidra til at man drar størst mulig nytte av digitalisering, automatisering og robotisering, som gjør seg stadig mer gjeldende. Dette kan bidra til ytterligere effektivisering og kanskje også nye samarbeidsformer.

I all oppmerksomheten om disse temaene må vi huske på at digitalisering er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv.

Tidligere i dag har jeg fått sett hvordan dagens vertskap Fuglesangs tar i bruk nye digitale løsninger for å levere det kundene etterspør.

Fuglesangs Subsea er et usedvanlig godt eksempel på en aktør som har evnet å omstille seg etter hvert som markedet endrer seg.

Med røtter tilbake til 1850-tallet, har selskapet en mangfoldig historie med alt fra salg av bomull, Ajungilak soveposer og stålplater. I takt med at den norske olje- og gassnæringen har vokst seg stor, har Fuglesangs fulgt med på reisen og levert stadig flere produkter til sektoren, også under vann.

Fuglesangs illustrerer også på glimrende vis hvordan norsk leverandørindustri spiller i den globale elitedivisjonen. Under verdens største olje- og gasstilstelning, Offshore Technology Conference i Houston, ble selskapet i fjor hedret med "oljebransjens Oscar-pris" for sin autonome undervannspumpe Omnirise minibooster.

Her har også oljeselskapene vært med i partnerskap for å få frem ny teknologi. Det er et godt eksempel på at samhandling gir resultater.

Ikke bare viser tildelingen internasjonal konkurransekraft, den viser også at regjeringens virkemidler i petroleumspolitikken kommer til nytte. For Fuglesangs Subsea er en av mange bedrifter som har mottatt støtte fra DEMO 2000-programmet til å demonstrere og pilotere sin teknologi de siste årene.

Jeg er glad for at den offentlige støtten gir konkrete resultater ute i verden.

Og så har jeg lyst til å trekke frem et siste poeng: som olje- og energiminister blir det ikke få bedriftsbesøk til Vestlandet i løpet av et år. Ikke et vondt ord om det, men jeg synes samtidig det er noe ekstra morsomt med å besøke Fuglesangs Subsea her på Alnabru, øst i Oslo.

Bedre eksempel på at olje- og gassvirksomheten skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet skal man lete lenge etter!

Høykompetente og produktive arbeidsplasser ønsker jeg velkommen overalt i Norge, men jeg tror at det er særlig viktig at man også i hovedstaden får se tegn på hvor viktig næringen er for landet vårt.

Kjære alle sammen, jeg er glad for å starte arbeidsåret med å markere NCE-statusen med dere, men det er nå jobben begynner med å bruke statusen til noe konstruktivt.

Jeg ønsker dere lykke til i det videre arbeidet – i 2018 og langt inn i fremtiden. Det er en glede for meg å erklære Norwegian Centre of Expertise Energy Technology for åpnet!

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen