Matsikkerhet på dagsorden med Verdens matvaredag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Verdens matvaredag er i år 14. oktober. Dagen markeres samme uke som det er møte i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor.

Stor økning av sult i verden

Tilstandsrapporten om sult og underernæring – The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2022, The State of Food Security and Nutrition in the World 2022 | FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations, har i år et negativt budskap: Sult har økt drastisk i verden. Antallet mennesker som har vært påvirket av sult i 2021 økte fra 702 til 802 millioner i 2021. Det har særlig vært en økning i de som er utsatt for alvorlig sult sammenliknet med tidligere år. Underernæringen var i flere år på et stabilt nivå, men har de siste årene også økt. Økende matvarepriser som følge av ettervirkningene av koronapandemien, økt ulikhet, krigen i Ukraina og klimaendringer er de viktigste årsakene til utviklingen.

Feil utvikling for å nå bærekraftsmålene

Framskrivninger viser at verden utvikler seg i feil retning for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Dersom utviklingen fortsetter på denne måten, vil nesten 670 millioner mennesker fortsatt være utsatt for sult i 2030, hele 8 prosent av verdens befolkning. Dette er det samme som i 2015, da bærekraftsmålene ble lansert. FAO oppfordrer derfor verdens land og regjeringer til innsats for å øke matsikkerheten i verden.

– Dette er dystre budskap fra FAOs rapport. Det viser at jobben med å øke matsikkerheten, og å nå bærekraftsmålene er viktigere enn noen gang, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. 

Risplanting i India.
Risplanting i India. Foto: Ragnar Våga Pedersen/NIBIO

Likestilling, ungdom og ungdommers rolle i matsystemene viktig tema på CFS

Viktige saker på årets møte i komiteen for matsikkerhet var en høynivå-del der man diskuterte SOFI-rapporten og situasjonen for matsikkerhet i verden, arbeid med nye frivillige retningslinjer for likestilling og styrking av kvinners og jenters roller i matsystemene, i tillegg til at nye anbefalinger for styring av unges rolle i matsystemene ble vedtatt.

Om komiteen for matsikkerhet (CFS)

CFS: Making a difference in food security and nutrition (fao.org) samler FNs medlemsland, sivilsamfunn, næringsliv, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner med ansvar og interesse for matsikkerhet, landbruk og ernæring. Møtet ble i år gjennomført hybrid, med rekordstor deltakelse. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.