Medier og plattformselskaper i dialogmøte

– Dette handler om demokratiet vårt, fordi pressefrihet og tillit til redaktørstyrte medier er helt avgjørende. Vi bringer mediene og plattformselskapene sammen for å finne fornuftige kjøreregler som gjør at mediene når ut til sitt publikum. Og vi gjør det i samarbeid med de andre nordiske landene, fordi vi som et samlet Norden står sterkere i møte med de store internasjonale teknologiselskapene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Torsdag 15. juni holdt Trettebergstuen det andre dialogmøtet mellom representanter for norske og nordiske redaktørstyrte medier og plattformselskaper. Det første møtet fant sted i Kultur- og likestillingsdepartementet 22. mars 2022.

– Vi inviterer til disse møtene for å få mer åpenhet, og for å beskytte pressefriheten gjennom dialog og kontakt mellom de redaktørstyrte mediene og teknologiplattformene. Vi må få utfordringene på bordet, erkjenne dem og fortsette dialogen om hvordan vi kan gjøre ting bedre. Vi kommer ikke videre uten å snakke sammen, sier Trettebergstuen.

Inviterte deltakere:

Abelia
Amedia
Google
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Meta
Microsoft
Nordisk journalistforbund 
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
NRK
Schibsted
Tidningsutgivarna
TikTok
TV 2

I oktober 2022 arrangerte Norge en nordisk konferanse om de samme temaene som del av Norges ordførerskap i Nordisk Ministerråd.