Mehl mottok rapport om brann- og redningsområdet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tok i dag imot rapporten fra arbeidsgruppen som har foretatt en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl var i dag på Briskeby brannstasjon for å ta imot rapporten fra arbeidsgruppen som har foretatt en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet.

– Å sørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. Denne regjeringen vil gi tryggheten tilbake i hele landet og ønsker å styrke det lokale nivået i beredskapsarbeidet, sa Mehl da hun mottok rapporten fra arbeidsgruppens leder, Johan Marius Ly fra DSB.

For å nå dette målet er det nødvendig å tilrettelegge for og sikre at Norge har et brann- og redningsvesen som er rustet for og i stand til å håndtere fremtidens utfordringer – både innen eget sektoransvar og i samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører.

Regjeringen startet derfor sist høst en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. Gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget, som skal legges fram innen utgangen av året.

– Rapporten som jeg mottar i dag, går inn som en del av et bredt kunnskapsgrunnlag i regjeringens videre arbeid med å videreutvikle og styrke samfunnssikkerhet og nasjonal sikkerhet i Norge. Tusen takk for innsatsen, sa Mehl under overleveringen.

Gjennomgangen av brann- og redningsområdet vil bli sett i nær sammenheng med blant annet Totalberedskapskommisjonens NOU, som ble overlevert justis- og beredskapsministeren fikk overlevert 5. juni 2023.