Regjeringen med helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen starter nå en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. En arbeidsgruppe skal bidra i dette arbeidet. Gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget som planlegges lagt frem innen utgangen av 2023.

Emilie Enger Mehl står foran en brannbil og lokalene til Norges brannskole.
– Det lokale brann- og redningsvesenet er avgjørende for å sørge for min og din trygghet, sier statsråd Emilie Enger Mehl. Foto: Stian Olberg/DSB Lisensinfo

– Denne regjeringen vil skape trygget i hele landet og ønsker å styrke det lokale nivået i beredskapsarbeidet. Vi mener det nå er på tide med en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet – det er snart 13 år siden sist det ble gjort en slik gjennomgang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norge må ha et brann- og redningsvesen som er i stand til å håndtere fremtidens utfordringer – innenfor eget sektoransvar og i samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører.

Din og min trygghet

– Det lokale brann- og redningsvesenet er avgjørende for å sørge for min og din trygghet som den mest desentraliserte nødetaten. Vi er avhengige av et brann- og redningsvesen som er der folk bor og ferdes, og som gir rask bistand når folk trenger hjelp – uansett når på døgnet en brann eller annen ulykke oppstår, sier statsråden videre.

Å sørge for innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave. Styrket beredskap og økt forsvarsevne er en hovedsatsing for Senterpartiet og regjeringen.

Langsiktig perspektiv

– Erfaring har vist oss at alvorlige ulykker og hendelser kan skje når som helst og hvor som helst. Derfor er det så viktig at vi har tilgang til beredskapsressurser, personell og utstyr i hele Norge.

En videreutvikling av brann- og redningsområdet må ha et langsiktig perspektiv som er forankret i utfordringsbildet. Mer kunnskap er nødvendig.  Hva som er de fremtidige behovene i samfunnet og hvordan brann- og redningsvesenet kan møte disse behovene på best mulig måte.

Kravene har økt

De siste årene har brann- og redningsvesenets oppgaver og krav til innsatsevne økt. Brann- og redningspersonell må i større grad innstille seg på krevende oppgaver i samvirke med andre nødetater og beredskapsaktører.

Gjennomgangen av brann- og redningsområdet må også ses i sammenheng med arbeidet til totalberedskapskommisjonen, som ble oppnevnt av regjeringen i vinter.

Arbeidsgruppen som bistår i arbeidet med den helhetlige gjennomgangen består av:

Leder:

  • Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, avdeling for forebygging og sikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Øvrige medlemmer:

  • Janicke Larsen, brannsjef, Bergen brannvesen
  • Atle Festervoll, brannsjef, Lom og Sjåk brannvesen
  • Alonza Garbett, brannsjef, Vardø brann- og redningskorps
  • John Bjella, brannsjef, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS
  • Ketil Sivertsen, leder Trondheim Brannkorps Forening (Fagforbundet), leder Norsk Brann- og Redningsforum. Nåværende stilling: brannkonstabel (heltid) i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
  • Torill Neset, kommunedirektør, Gjerstad kommune (Fra 2. januar 2023, seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap, KS)
  • Pia Farstad Von Hall, fagleder, Samfunnsbedriftene brann og redning
  • Marit Svensgaard, partner, Oslo Economics