Fremtidens brann- og redningsvesen – Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

Rapport fra arbeidsgruppen for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet.