Millioner til utvikling av Finnsnes havn

Senja kommune får 22,6 millioner kroner til å utvide og utvikle Finnsnes havn, gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner.

Portrett av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss
Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

– Regjeringen vil styrke sjøtransporten og infrastrukturen langs kysten. Havnene er viktige knutepunkt i lokalsamfunnene, og vi  vet at kommunene ønsker å tilrettelegge og investere. Gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner kan staten bidra til at vi får realisert gode prosjekter i havnene som kan bidra til utvikling og verdiskaping, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Kystverket forvalter tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Dette gir bidrag til etablering, utskifting eller oppgradering av havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring.

Høsten 2023 lyste Kystverket ut midler gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner. Alle prosjektene fra denne søknadsrunden er nå ferdigbehandlet, og Senja kommune er innvilget tilsagn på inntil 22,6 millioner kroner til etablering av 80 nye kaimeter og 2000 kvadratmeter havneareal. Utvidelsen av havnen vil effektivisere havneoperasjonene, korte ned liggetiden for fartøy og redusere ventetiden for lastebiler.

– Finnsnes havn har et stort potensial og her kan statlig støtte bidra til bedre logistikkløsninger. Senja kommune ønsker mer bruk av havneanleggene, og det har vært en økende etterspørsel etter kaiplass. Både på Senja og i Finnfjord er det stor aktivitet, og når man får til en utvidelse av havna kan det bidra til mer sjøtransport, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Regjeringen har styrket tilskuddsordningen i budsjettene. I 2024 er det satt av rett under 125 millioner kroner, og dette nivået er videreført i Nasjonal transportplan 2025-2036 som ble lagt frem før påske.

Nye tildelinger kommer i juni

Nyeste utlysning av midler fra tilskuddsordningen hadde søknadsfrist 15. januar i år, og Kystverket gjennomgår nå søknadene som har kommet inn. Aktuelle tildelinger vil etter planen kunngjøres i juni.

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

Tilskuddsordningen kan delfinansiere investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring, som vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 80 prosent av de støtteberettigede kostnadene, men begrenset oppad til det som kreves for å realisere prosjektet. Havneanleggene som mottar tilskudd, må være offentlig tilgjengelige.