Møte i giverlandsgruppen for Palestina: Økt samarbeid om økonomi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Det har vært økt samarbeid mellom Israel og Palestina de siste månedene for å løse viktige spørsmål innen økonomi, infrastruktur og handel. Men det er fortsatt ikke fredsforhandlinger. Volden må stanses og partene må ta grep for å gjenoppta forhandlingene om en to-statsløsning, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

I ettermiddag ledet utenriksministeren et møte i giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison Committee, AHLC) i Brussel. EUs høyrepresentant Josep Borrell Fontelles var vert for møtet. Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh og Israels minister for regionalt samarbeid Esawi Frej deltok sammen med representanter fra USA, EU, FN, Verdensbanken, IMF, sentrale arabiske land og giverland.

Mennesker i et møterom
Foto: Guri Solberg / UD

På møtet i Brussel la deltakerne press på partene om å gå tilbake til forhandlingsbordet, for uten en politisk prosess vil den israelske okkupasjonen bare fortsette. 

– To-statsløsningen er den eneste bærekraftige løsningen på den israelsk-palestinske konflikten. Okkupasjonen må opphøre. Israel må stanse bosetningsutvidelsene og husutkastelser. Palestinske myndigheter må iverksette nødvendige reformer og styrke sin legitimitet. Palestinerne må også samles under én politisk ledelse, sier utenriksminister Huitfeldt.

To ministere på talerstol
Foto: Juliane Bragstad Lamvik / EU-delegasjonen

Den palestinske selvstyremyndigheten sliter med et stort budsjettunderskudd. Palestinerne rammes av økte priser på mat og drivstoff som kommer i kjølvannet av Russlands krig mot Ukraina. Givernes bidrag til den palestinske myndigheten er sterkt redusert de siste årene. 

Siden møtet i giverlandsgruppen (AHLC) Oslo i november i fjor, har Tyskland, Nederland, og Storbritannia ledet hver sin arbeidsgruppe. Sammen med partene har de arbeidet for å få framgang på områder som vann, handel, infrastruktur og den palestinske økonomien. Dette har skapt en ny dynamikk i giverlandsgruppen, hvor israelske og palestinske myndigheter diskuterer konkrete saker på en mer konstruktiv måte enn på flere år.  

Formålet med giverlandsgruppen er å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en palestinsk stat innenfor en fremforhandlet to-statsløsning.