Møte om flommen

Landbruks- og matminister Geir Pollestad skal i dag ha møte med næringsorganisasjonane, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om flom-situasjonen på Austlandet.

– Føremålet med møtet er å få ein status-rapport på situasjonen for jord- og skogbruket,  vurdere om det er aktuelt med særskilte tiltak på kort sikt og drøfte meir langsiktig oppfølgjing , seier Landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Møtet er kl 17.00, og blir halde digitalt.

Kontaktperson: Heidi Eriksen Riise, tlf 975 17 227.