Møte om sabotasjen i Østersjøen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Medlemslandene i Joint Expeditionary Force (JEF) har gjennomført et virtuelt forsvarsministermøte om situasjonen etter sabotasjen på gassledningene i Østersjøen. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen representerte Norge.

- Vi ser med alvorlighet på situasjonen i Østersjøen, sier Bentzen. -Statssekretæren orienterte om status for norske tiltak

Norge er en av Europas største leverandør av gass og har en viktig strategisk rolle som energileverandør.

- Forsvaret har økt sin beredskap og tilstedeværelse rundt våre oljeinstallasjoner til havs og på land med styrker i flere domener. Vi er også i løpende dialog med allierte og partnere, sier statssekretær Bent-Joacim Bentzen.

Kystvaktfartøyet KV Sortland patruljerer ved oljeinstallasjonene i Nordsjøen.
Kystvaktfartøyet KV Sortland patruljerer ved oljeinstallasjonene i Nordsjøen.

JEF er en britisk-ledet samarbeid som skal kunne settes inn på kort varsel i tilfelle en krise. I styrken er alle de nordiske og baltiske landene, samt Nederland, med. 

Les statment fra JEF møtet:

JEF DefMins Statement.pdf

Joint Expeditionary Force
Joint Expeditionary Force