Møte om sikkerhet i Østersjøen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

En ustabil sikkerhetspolitisk situasjon preger nå hele Europa. Situasjonen har også ført til en økt spenning i Østersjøen, og dette var tema under møtet i Malmø 8. august.

- Østersjøen er et område av stor strategisk interesse for Sverige, Danmark og Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Russlands brutale invasjon av Ukraina har konsekvenser for oss alle. Blant annet har situasjonen ført til økt spenning i Østersjøregionen. Det var bakgrunnen for at han møtte sine kollegaer fra Sverige og Danmark i Malmø.

Sverige, Danmark og Norge undertegnet en intensjonsavtale om forsvarssamarbeid i Østersjøen og syd-Skandinavia i 2021.

- Det er i vår felles interesse å ta ansvar for sikkerheten i Østersjøen, noe jeg håper avtalen kan bidra til. Jeg mener avtalen er et solid utgangspunkt for videre samarbeid, sier Gram.

- Norge har alltid hatt fokus på Nordområdene, men med et finsk og svensk medlemskap i NATO kan vi tenke mer helhetlig, og det vil blant annet føre til at Arktis og Østersjøen blir knyttet tettere sammen. Det er viktig å se alle disse områdene i sammenheng, avslutter forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (i midten) med sin svenske kollega, forsvarsminister Peter Hultquist (til venstre) og sin danske kollega, forsvarsminister Morten Bødskov (til høyre)
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (i midten) med sin svenske kollega, forsvarsminister Peter Hultquist (til venstre) og sin danske kollega, forsvarsminister Morten Bødskov (til høyre) Foto: Forsvarsdepartementet