Næringsministeren til India 9.-10. februar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre besøker New Delhi og Mumbai for å styrke næringssamarbeidet og fremme grønt norsk næringsliv i India.

– India er et av verdens største fremvoksende markeder og har som mål å kutte alle klimautslipp innen 2070. I et enormt marked som det indiske, må norsk næringsliv jobbe for å sikre seg markedsandeler og være med å bidra til Indias grønne omstilling. Dette gjelder særlig på områder hvor norske bedrifter har komparative fortrinn, slik som havnæringene, ren energi og sirkulær økonomi, sier Jan Christian Vestre.

Besøket skjer samtidig som den finske utviklings- og utenrikshandels­ministeren Ville Skinnari besøker India, og deler av programmet vil bli gjennomført sammen med finsk side.

– De nordiske landene er verdensledende på grønne og bærekraftige løsninger og kan sammen utfylle hverandre i det indiske markedet. Indias statsminister Modi har uttrykt ønske om felles nordiske løsninger til Indias grønne omstilling. Sammen med Finland kan Norge bidra til å fremheve nordiske løsninger og verdier og bidra til å styrke utviklingen av et nordisk hjemmemarked for konkurransekraftige og grønne industrielle løsninger, sier Vestre.

Hovedtemaet for besøket er grønn omstilling med vekt på havnæringene, ren og fornybar energi og sirkulærøkonomi. Innovasjon Norge er gitt oppdraget med å legge til rette for en næringslivsdelegasjon innen denne tematikken.

Presse som ønsker å dekke besøket bør snarest ta kontakt med fungerende kommunikasjonssjef Camilla Pettersen, cpe@nfd.dep.no / 95 10 50 64.

Programmet er under utarbeidelse:

  • 9. februar: New Delhi
  • 10. februar: Mumbai

Fakta om Norges handel med India

  • Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker er India verdens største demokrati.
  • Norges handel med India er begrenset i forhold til markedets størrelse, men har mer enn doblet seg de siste ti årene.
  • I 2021 var samhandelen med varer på 18,3 milliarder NOK, en betydelig økning fra året før som skyldes kraftig økning i eksport av petroleumsprodukter.
  • Pr. november 2022 utgjør varehandelen med India ca. 12,8 milliarder NOK.