Nasjonal test av nødvarsel – høy lyd på mobiler i hele landet

I midten av juni blir Nødvarsel på mobil testet mot publikum i hele Norge. Onsdag 14. juni rundt klokken 12.00 blir det gjennomført en fullskala test av det nye varslingssystemet.

Hånd som holder en smartelefon med nødvarselmelding på skjermen
Denne meldingen vil gå ut til mobiltelefoner i hele landet på testdagen onsdag 14. juni. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Det vil pipe og vibrere i mobiltelefoner over hele Norge når politiet sender test av nødvarsel til millioner av mobiltelefoner, samtidig som Sivilforsvaret trykker på knappen for test av over 1200 sireneanlegg.

– Nye Nødvarsel på mobil er et syvmilssteg for beredskapen. Rask og sikker kommunikasjon om fare eller krise gir mer trygghet, og har vært en viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Varslingsprøven vil kunne merkes godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer til å snakke med sine nærmeste – barn, eldre og andre rundt seg på forhånd – slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

– Regjeringen ville få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Frem til nå har samfunnet basert seg på Sivilforsvarets sireneanlegg, som når ut til rundt halve befolkningen. Med nødvarsel på mobil kan vi varsle raskt og tydelig i hele landet.  Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten, sier justis- og beredskapsministeren.

Nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner. Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Testen onsdag 14. juni går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker kan også vise nødvarsler. Dersom man ikke har oppdatert telefonen sin, kan det hende testvarselet ikke kommer fram.

For å ikke få varselet, må telefonen være i flymodus eller helt skrudd av. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt. Mobiltelefoner som mottar testen vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i cirka 10 sekunder. En tekst som forklarer at dette er en test av nødvarsel vil dukke opp på skjermen.