Nytt system for nødvarsel til befolkningen er etablert

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På rekordtid har mobiloperatørene og aktører på statens side fått på plass løsningen som gjør det mulig å sende varsel om fare til mobiltelefoner i hele landet i løpet av sekunder. Dette har vært en viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Denne uken testes det nye systemet i et begrenset område.

– Det har vært svært viktig å få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten. Jeg vil berømme DSB, politiet og alle andre som har vært involvert i prosjektet for å bidra til dette, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Mobiloperatørene Ice, Telenor og Telia har gjort en stor innsats på svært kort tid og fått det tekniske på plass i sine mobilnett, slik at meldinger kan nå alle de tre operatørenes kunder, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner, og med det nye systemet kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder.

Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sørger i disse dager for nødvendig testing før systemet tas aktivt i bruk. Lokal testing vil derfor gjennomføres i utvalgte områder. De fleste nyere mobiltelefoner vil kunne motta varsel i løpet av første kvartal. Mange kan motta varsel allerede.

– Framdrift har vært førende for arbeidet i første fase. Vi har prioritert å få på plass et system hvor nødvarsel knyttet til store alvorlige hendelser kan sendes ut fra Politidirektoratet, sier justis- og beredskapsministeren.

Nå blir neste skritt å få på plass at politiet kan sende ut lokale og regionale nødvarsel. Dette skal være på plass i løpet av 1. halvår 2023.