Naturrisikoutvalget inviterer til webinar og innspillsmøte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hva er naturrisiko? Hvilke fysiske endringer i naturen kan bli viktige for dine interesser? Hva kan nye myndighetstiltak for bruk og vern av natur innebære for din virksomhet? Hvordan bør ulike norske aktører vurdere og håndtere naturrisiko? Det skal naturrisikoutvalget utrede. Tirsdag 28. februar inviterer utvalget til et webinar for å orientere om arbeidet og for å invitere til å gi skriftlige innspill etter webinaret.

Naturrisiko har blitt beskrevet som risikoen for konsekvenser for bedrifter og samfunn når tap av natur, eller overgangen til et samfunn hvor bruk av natur er innenfor jordens tålegrenser, endrer forutsetningene og rammene for næringsvirksomhet, økonomi og samfunn. 

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2022, og skal levere sin utredning innen utgangen av 2023. Utvalget skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. Utvalgets nettside gir informasjon om utvalgets mandat, medlemmer og sekretariat.

På webinaret vil utvalgsleder Aksel Mjøs orientere om bakgrunnen for utvalget og om utvalgets mandat og sammensetning. Mjøs vil etter dette presentere en del spørsmål på områder hvor utvalget ønsker skriftlige innspill. Spørsmålene vil bli listet opp på utvalgets nettside etter webinaret.

Begrepet natur dekker bredt, og endringer i naturen i Norge og i andre land kan påvirke norske aktører på ulike måter og med ulik styrke. Utvalget ønsker særlig å se på hvordan naturrisiko analyseres og håndteres hos aktører som fatter beslutninger på områder som avhenger av eller påvirker natur. Dette gjelder både i privat næringsliv og i offentlig virksomhet.

Webinaret avholdes tirsdag 28. februar fra kl. 10.00 til 11.15. Det er lagt opp til følgende program:

  • Kl. 10.00: Innledning og velkommen, ved utvalgets leder, Aksel Mjøs
  • Kl. 10.05: Presentasjon av bakgrunnen for naturrisikoutvalget, utvalgets mandat og aktuelle spørsmål utvalget ønsker innspill på, ved utvalgets leder, Aksel Mjøs
  • Kl. 10.45: Åpning for avklarende spørsmål om utvalgets arbeid og om innspill til utvalget.

Skjema for påmelding finner dere nederst på siden. Frist for påmelding er fredag 24. februar. Påmeldte deltagere vil få tilsendt en Teams-lenke til møtet. Opptak vil bli lagt ut på utvalgets nettside etter webinaret. 

Utvalget ønsker å få gode og konkrete innspill til sitt videre arbeid. Utvalget inviterer derfor til å gi skriftlige innspill etter webinaret via utvalgets nettside. Frist for innspill er fredag 24. mars. Utvalget kan ønske å ta kontakt med noen av de som leverer innspill, for å lære mer om aktuelle utfordringer.