Forsvarsministermøte i Northern Group

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møter kolleger fra en rekke europeiske land 22.-23. mai.

På agendaen for møtet står blant annet sikkerhetssituasjonen, videre støtte til Ukraina, det kommende NATO-toppmøtet og cybersikkerhet.

Møtet avholdes i Palanga i Litauen.

Northern group består av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Den ukrainske forsvarsministeren er også invitert til møtet.

Praktisk info:
Det vil bli avholdt et pressemøte 23. mai kl. 12, lokal tid i Litauen. Frist for påmelding til Forsvarsdepartementet i Litauen er 21. mai kl. 12.
For mer informasjon og påmelding, se https://kam.lt/en/prominent-international-events-upcoming-next-week-baltic-and-northern-group-ministers-of-defence-will-convene-in-palanga/

Pressemøtet strømmes live av det litauiske Forsvarsdepartementet.
Facebook:  https://www.facebook.com/LRKAM/ [facebook.com] 
Youtube:   https://www.youtube.com/user/KrastoApsauga [youtube.com]  

Bilder publiseres her: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija | Flickr

For intervjuavtaler med forsvarsministeren, kontakt Marita I. Wangberg, e-post miw@fd.dep.no eller mobil +47 905 123 19