Nordiske forsvarsministre til Cold Response

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det nordiske samarbeidet er viktigere enn noen gang, derfor møtes de nordiske forsvarsministrene under øvelse Cold Response fredag 25. mars.

- Nordisk samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området er en viktig prioritet for regjeringen. Vi må ha tett dialog og konsultasjoner om sikkerhets- og forsvarspolitiske tema som berører vår region. Derfor må det i langt større grad legges til rette for koordinering av operativt planverk på Nordkalotten og de sydlige skandinaviske områdene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

De nordiske flaggene
De nordiske flaggene Foto: Sveriges forsvarsdepartement

Møtet mellom de nordiske forsvarsministrene skjer fredag 25. mars på Evenes og Bardufoss.

Det arbeides med en rekke avtaler som forenkler det praktiske samarbeidet mellom landene, som for eksemple ordninger knyttet til militær mobilitet over landegrensene i Norden og utveksling av radardata.

Det er allerede utstrakt samarbeid om øving og trening, og dette utgjør et viktig grunnlag for å nå målsettingene i NORDEFCO-visjonen. Det norske, svenske og finske luftforsvaret øver og trener jevnlig sammen gjennom øvingssamarbeidet Cross-border Training. Denne samtreningen har blitt videreutviklet til øvelsen Arctic Challenge Exercise som er en av Europas største flyøvelser.

- Det gjennomføres også en rekke andre større fellesoperative, maritime og landøvelser som inkluderer de nordiske styrkene. Fremst blant disse er den norske nasjonale øvelsen Cold Response som gjennomføres akkurat nå, sier forsvarsministeren.

I tråd med Hurdalsplattformen har Norge nylig inngått trilaterale intensjonsavtaler med Sverige og Finland (2020) og med Sverige og Danmark (2021) om å styrke operativt forsvarssamarbeid i Norden.

Pressekontakt for møtet:

Asgeir Spange Brekke, 90028061

Mer om besøkene til Cold Response her