Nordisk ministerråd 2022: Åtte statsråder til Tromsø for å drøfte matsikkerhet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2022. Det årlige sommermøtet 21. og 22. juni, er lagt til Tromsø. Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene. Fra Norge vil landbruks- og matminister Sandra Borch og fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran være i Tromsø onsdag 22. juni. Hovedtema blir matsikkerhet, med Ukraina som bakteppe.

Program:

Tirsdag 21. juni fra kl. 09.00-17.00 arrangeres det tre paralelle fagseminarer på Clarion Hotel The Edge. Seminarene tar opp temaene skogbruk, bærekraftige matsystemer og Carbon farming.

Les mer om seminarene her 

Pressen er velkommen til å delta hele dagen. 

Dagsorden for ministerrådet 22. juni

Clarion Hotel The Edge.

Kl. 09.00 Møtet åpnes av av landbruks- og matminister Sandra Borch.

Politisk Dialog

Norden under endrede geopolitiske forhold. Konsekvenser for FJLS-sektorene og hvordan må sektorene forholde seg til dette?

  • Krigen i Ukraina; konsekvenser for Norden, innleder tidligere diplomat og politiker Kai Eide
  • Pandemi, energikrise, krig i Ukraina; utfordringer for forvaltningen, innleder tidligere justisminister nå statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget
  • Resiliens i og utfordringer for FJLS-sektorene, innleder generalsekretær Per Hansson, The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ)

Kl. 14.00-15.15 - Ministerrådsmøte fortsetter

Blant temaene som de nordiske statsrådene skal diskutere er et felles nordiskt brev til High Level Advisory Board on Effective Multilateralism om matsystemenes betydning for de globale bærekraftsmålene, og arealkonflikter og nedbygging av matjord.

Ministerrådsmøtet er åpent for pressen, og det vil være mulig å få en til en samtaler og kommentarer fra de nordiske statsrådene som er tilstede etter lunsj kl.13.00. Kl. 12.15 er det felles fotografering.

Programmet for Norges formannskapet i Nordisk ministerråd 2022 følger de tre strategiske satsingsområdene i Visjon 2030:

  • Et grønt Norden.
  • Et konkurransedyktig Norden.
  • Et sosialt bærekraftig Norden.

Fakta

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet og består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Sverige, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus.

Pressekontakt: 
Landbruks- og matdepartementet:
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227

Tromsø by.
Tromsø by. Foto: Unsplach/Ivor Vaz