Nordisk ministerråd: Styrket samarbeid i Norden skal sikre matforsyningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Med den pågående krigen i Ukraina som bakteppe og med erfaringer fra både pandemi og ekstremvær møttes ministre fra alle de nordiske landene i Tromsø for å diskutere matforsyning og beredskap.

Sentrale tema for ministerrådsmøte var stigende matpriser og dyrere energi og gjødsel – konsekvenser av krigen i Ukraina. Hvordan påvirkes matproduksjonen i Norden, og hvordan kan vi redusere sårbarheten?

– Vi ser hvor avhengig Norden er av importert kunstgjødsel og kraftfôr til dyra i landbruket. Jeg vil at Norden skal ta initiativ til felles løsninger som også er miljøvennlige. Det skal handle om å utvikle alternative proteiner og gjødslingsmidler som kan erstatte det vi importerer, sa Sandra Borch, Norges landbruks- og matminister og vert for møtet.  

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch var vert for møtet i Tromsø som samlet ministre fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Norges har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022 og landbruks- og matminister Sandra Borch og fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran har vært i Tromsø denne uken for å møte sine nordiske kolleger.

Sandra Borch oppfordret også de nordiske ministrene til å slutte opp om det internasjonale arbeidet med å bevare plantegenetiske ressurser  for mat og landbruk. Norge gir hvert år et bidrag til Benefit Sharing Fund under Plantetraktaten på ca 1 million kroner. - Jeg utfordrer de andre nordiske landene til å bidra til dette viktige arbeidet som bønder i utviklingsland står i, sa landbruks og matminister Borch i sitt åpningsinnlegg.

Ti nordiske ministre med ansvar for mat, jord- og skogbruk og fisk
Ti nordiske ministre med ansvar for mat, jord- og skogbruk og fiske har vært samlet i Tromsø på det årlige sommermøtet for å diskutere styrket samarbeid om matsikkerhet og kriseberedskap. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Programmet for Norges formannskapet i Nordisk ministerråd 2022 følger de tre strategiske satsingsområdene i Visjon 2030:

Fakta

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet og består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Sverige, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus.