Styrker det nordiske forsvarssamarbeidet ytterligere

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Danmark, Finland, Norge og Sverige har nå etablert rammeverket for å kunne inngå avtaler om forsvarsmateriell og forsyningssikkerhet. Rammeverket gjelder samarbeid om materiell og tjenester til forsvarsformål i fred, krise og krig og konkretiserer traktaten de samme landene inngikk i 2015.

- Nordisk samarbeid er viktig i seg selv, og nå har vi styrket rammeverket for å kunne inngå bindende samarbeid på tvers av landene. Slike fremtidige avtaler vil kunne løse flere felles og grunnleggende utfordringer vi har i forsvarspolitikken. Forsvarssektoren er ikke skjermet for utviklingen i resten av samfunnet, og flernasjonalt samarbeid vil bedre situasjonen både med hensyn til et stadig mer utfordrende sikkerhetspolitisk bilde og den økonomiske utviklingen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Traktaten som ble inngått i 2015 var generell og regulerte kun hovedprinsippene for det nordiske forsvarsmateriellsamarbeidet. Nå blir den konkretisert med et rammeverk som beskriver prinsippene og retningslinjene om hvordan nasjonene kan bistå hverandre for å utvikle, støtte og styrke hver nasjons forsyningssikkerhet.

- Dersom rammeverket skal få effekt, gjenstår nå å etablere avtaler som operasjonaliserer konkrete løsninger. Aller først ser vi for oss å få plass en avtale som gjelder forsyningssikkerhet innen ammunisjonsfeltet, avslutter forsvarsministeren.

Signerte nordisk avtale om rammeverk for avtaler
I dag ble det underskrevet en nordisk avtale om et felles rammeverk. Materielldirektørene fra de fire nordiske landene underskrev. Fra v. Göran Mårtensson, Sverige, Tarja Jaakkola, Finland, Morten Tiller, Norge og Kim J. Jørgensen, Danmark. Foto: Foto: FD