NordLink-åpning

Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget under den digitale åpningen av NordLink-strømkabelen sammen med statsminister Erna Solberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel 27. mai 2021.

Sjekkes mot fremføring. 

Kjære alle sammen,

Gratulerer så mye med dagen! Det er en glede å kunne være her i dag for å markere åpningen av NordLink – verdens lengste undersjøiske strømkabel, vår første direkteforbindelse mellom Norge og Tyskland, og som forventes å forsyne om lag 3,6 millioner husstander med ren, klimanøytral strøm.

Våre store fornybarressurser har i over hundre år gitt oss nordmenn rikelig tilgang på rimelig og utslippsfri elektrisitet.

Dette konkurransefortrinnet gjorde Norge til en industrinasjon, og dette er et fortrinn  vi skal fortsette å benytte oss av i årene som kommer.

Verden står midt i en nødvendig, men formidabel omstilling, for å nå våre felles klimamål. En nøkkel til omstillingen verden er inne i, er elektrifisering. Om det er til erstatning for fossil energibruk, til transport, industri og ikke minst nye næringer.

Elektrifiseringen av samfunnet gir oss noen fantastiske muligheter.

Det er et svært viktig bidrag til at vi skal nå våre ambisiøse klimamål og omstille Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050.

Det skaper flere jobber.

Det gir verdiskaping.

Det gir rom for økonomisk vekst.

Det muliggjør en rettferdig omstilling.

Elektrifiseringen betyr økt forbruk, og økt fornybar produksjon - men også behovet for et enda mer velfungerende og fleksibelt strømnett.

Her spiller utenlandsforbindelsene våresom NordLink, en viktig rolle.

De bidrar til mer effektiv bruk av kraftressursene, bedre utnyttelse av kraftsystemene, legger grunnlaget for investeringer i mer fornybar produksjon og letter overgangen fra fossil til fornybar energi i Norge og på kontinentet.

Muligheten for kraftutveksling har gjennom flere tiår gjort det mulig å importere strøm i perioder med lite tilsig i det norske vannkraftsystemet. Det gir viktig forsyningssikkerhet for folk og industri i landet vårt.

Et felles kraftmarked og kraftutveksling med andre land har også tjent Norge, og mange av våre kommuner godt.

Norge er et lite land, men en stor energinasjon. Nord-Link kabelen er ett eksempel på hvordan vi i samarbeid med andre land skaper verdier basert på våre energiressurser.  Men mulighetene framover er også store.

Den 11.juni legger vi frem stortingsmeldingen om "Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser".

Meldingen vil  svare på hvordan vi skal sørge for at ressursene våre på lang sikt skal bidra til lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og velferd i den store omstillingen vi er inne i.

Og den skal  bidra til et felles grunnlag i et til tider polarisert debattklima - om det er petroleumsvirksomhet, vindkraft, strømpriser eller utenlandsforbindelser for den saks skyld.

Og ikke minst, den skallegge til rette for den videre elektrifiseringen av Norge.

Kjære alle sammen.

Fortellingen om Norge som energinasjon er et godt bevis på en langsiktig og fremtidsrettet kraftpolitikk.

I dag, med åpningen av NordLink tar vi nok et skritt på veien for å utvikle fremtidens kraftsystem på en effektiv måte og legge til rette for en enda mer elektrisk fremtid.

Gratulerer med dagen!