Norge deltok i samtaler med EU om sikkerhet og forsvar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statssekretærene i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, Anne Marie Aanerud (Sp) og Eivind Vad Petersson (Ap), deltok 29. mars- 30. mars i samtaler med EU om sikkerhet og forsvar i Oslo.

Som et ledd i samarbeidet mellom EU og Norge ble man i 2019 enige om å etablere årlige sikkerhetspolitiske samtaler om sikkerhet og forsvar. Dette gjennomfører EU med sine strategiske partnere, inkludert NATO, USA, Canada og Norge.

– Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske partnerskap med EU er inne i en svært positiv utvikling. Dette henger naturlig sammen med EUs utvidede sikkerhetspolitiske rolle og ansvar i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. EU og NATO utfyller hverandre. Det er i Norges klare interesse å bidra til europeiske fellesløsninger som styrker transatlantisk sikkerhet, og setter Europa i stand til å håndtere en ny sikkerhetspolitisk normalsituasjon, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson.

– Dette er en god anledning til å drøfte både bredere sikkerhetspolitiske problemstillinger knyttet til europeisk og trans-atlantiske sikkerhet, og utviklingen av det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom Norge og EU, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Anne Marie Aanerud (Sp).

Den russiske angrepskrigen mot Ukraina fortsetter å sette dagsordenen for mye av EU og Norges samarbeid. Begge parter har et sterkt engasjement for å sikre ammunisjon til Ukraina.

– EU og Norge fordømmer på det sterkeste Russlands uprovoserte og uberettigede invasjon av Ukraina. Vi samarbeider med EU i innsatsen for å støtte Ukraina. Norge er en sentral bidragsyter i å sikre ammunisjon til Ukraina, gjennom egne donasjoner, frivillige bidrag til European Peace Facility, som en del av den europeiske forsvarsteknologi- og industribasen og som part i rammeavtalen for felles anskaffelse av ammunisjon med Det europeiske forsvarsbyrået, sier Aanerud.  

Utveksling om regionale sikkerhetsspørsmål, maritim sikkerhet og EU-NATO-samarbeidet, var også blant andre temaer som ble diskutert.