Norge har overtatt lederskapet i Arktisk råd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi ser frem til å lede Arktisk råd de to neste årene. Det er viktig at Arktisk råd videreføres som det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Bilde av Norges Arktis-ambassadør sittende med norsk bordflagg og roll-up med logoen for Norges lederskap
Norges Arktis-ambassadør Morten Høglund deltok på møtet fra Tromsø. Foto: Jessica Cook/Arctic Council Secretariat

Norge overtok i dag lederskapet i Arktisk råd. Overtakelsen skjedde i et digitalt møte der de åtte arktiske statene Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, og representanter for de seks urfolksorganisasjonene i rådet deltok. Norges Arktis-ambassadør Morten Høglund representerte Norge. I møtet ble rådets medlemmer enige om en felles uttalelse.

– Norge vil fortsette å fokusere på Arktisk råds kjerneoppgaver, som effekten av klimaendringene, bærekraftig utvikling og å legge til rette for at folk kan leve gode liv i regionen, sier Huitfeldt.

De fire hovedprioriteringene for det norske lederskapet er hav, klima og miljø, bærekraftig økonomisk utvikling, og folk i nord. I tillegg vil Norge gi spesiell oppmerksomhet til arktisk ungdom og urfolk i Arktis.

Etter at Russland startet sin folkerettsstridige fullskala angrepskrig mot Ukraina 24. februar 2022 ble det formelle arbeidet i Arktisk råd raskt satt på pause. Arbeidet i prosjekter uten russisk deltakelse ble gjenopptatt i juni i fjor.

– Vi har som mål at Arktisk råd skal kunne gjenoppta det viktige arbeidet sitt under vårt lederskap. Sammen med de andre medlemsstatene vil vi nå avklare hvordan dette kan skje i praksis. Politisk kontakt med Russland er umulig, men vi vil fortsette å forholde oss til Russland på en ryddig og forutsigbar måte i Arktisk råd, sier utenriksministeren.  

I over 25 år har Arktisk råd spilt en hovedrolle i det arktiske samarbeidet.

Rådet er en unik plattform for samarbeid mellom de arktiske statene og arktiske urfolk.

– Det er avgjørende at de arktiske statene fortsetter å ta ansvar for håndtering av klimaendringene og effektene de har på økosystemer og folk i Arktis. Vi ser nå frem til å styrke og synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres hver dag i arbeidsgrupper og ekspertgrupper under Arktisk råd, sier utenriksminister Huitfeldt.