Norges lederskap i Arktisk råd 2023–2025

Arktisk råd er det viktigste mellomstatlige forumet for arktiske spørsmål. Stabilitet og konstruktivt samarbeid i Arktis vil være et overordnet mål for det norske lederskapet i rådet.

Vi vil fokusere på Arktisk råds kjerneoppgaver, som effekten av klimaendringene, bærekraftig utvikling, og å legge til rette for at folk kan leve gode liv i regionen.

Bilde av forsiden til brosjyren om Norges lederskap i Arktisk råd. Mørkeblå bakgrunn med trekanter  i ulike farger