Norge med på viktig internasjonalt metan-initiativ

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nesten 90 land går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Norge skal bidra med erfaringer fra kutt i utslipp fra avfall og petroleum, og vil samtidig redusere nasjonale metanutslipp i årene framover.

USA og EU har tatt initiativ til en styrket global innsats for å redusere verdens utslipp av metan. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på annonseringen under klimaforhadnlingene i Glasgow (COP26) tirsdag 2. november, sammen med USAs president Joe Biden og en rekke andre statsledere.

Viktig å kutte metanutslipp

Metan har 28 ganger så stor klimapåvirkning i atmosfæren som mer effektiv klimagass  CO2, og metanutslipp har allerede bidratt til 0,5 graders oppvarming.

- Konsentrasjonen av metan i atmosfæren øker nå raskere enn noen gang siden 1980. Vi er nødt til å gjøre noe med disse utslippene for å holde oss innenfor en oppvarming på 1,5 grader, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge har redusert metanutslipp med 25 prosent

Norge har allerede redusert metanutslippene med omtrent 25 prosent fra 1990 til 2019, mye på grunn av tiltak i avfallssektoren og olje- og gassektoren.

Norge bidrar også i internasjonale arbeid for å redusere utslipp av metan, særlig gjennom deltakelse i Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC) og Arktisk råd.

- Norge har gjort mye for å redusere metanutslipp allerede, særlig fra avfall og olje og gass. Vi skal fortsette å redusere metanutslippene våre i årene framover. I tillegg sitter vi på en del lærdom som er nyttig for andre land, sier Barth Eide.

Lønnsomme tiltak

- I en rekke andre land kan man få til store reduksjoner av metan med lønnsomme tiltak, som å tette lekkasjer i olje- og gassproduksjon. Denne erklæringen setter søkelys på nettopp dette, sier Barth Eide.

Metan-initiativet som lanseres i dag, trekker fram at tilgjengelige og kostnadseffektive metantiltak har potensial til å redusere forventet oppvarming med 0,2 grader innen 2050.

Tiltakene har samtidig viktige tilleggsgevinster, som bedret folkehelse og avlinger.