Norge og EU enige om forsterket industrielt samarbeid om batterier og råvarer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre og Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič la i dag fram en felles erklæring om samarbeid om batterier og råvarer.

Næringsministeren og Europakommisjonens visepresident på Hydrovolt i Fredrikstad
Næringsminister Jan Christian Vestre og Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič på Hydrovolt i Fredrikstad. Foto: NFD


Felleserklæringen er en del av det grønne omstillingssamarbeidet, Grønn Allianse, mellom Norge og EU som statsminister Jonas Gahr Støre og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen annonserte i februar.

– Dette industripartnerskapet er viktig for norsk næringsliv generelt og for batteriindustrien og råvarenæringen spesielt. Dagens situasjon er preget av geopolitiske spenninger og usikkerhet når det gjelder leveranser av innsatsfaktorer vi er helt avhengig av for det grønne skiftet, da er det viktig med strategisk samarbeid med våre viktigste partnere. Partnerskapet med EU skaper en vinn-vinn-situasjon for både Norge og EU. Vi er gjensidig avhengig av hverandre for å nå klima- og omstillingsmålene vi har satt oss. Med et styrket samarbeid når vi målene raskere, samtidig som vi legger til rette for grønn økonomisk vekst og skaper grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Jobber videre med batteritoll og får delta i batterialliansen

Erklæringen inneholder flere konkrete initiativ som innebærer et forsterket samarbeid mellom både forvaltningen og næringslivet i Norge og EU. Partene er enige om å jobbe videre med utfordringene knyttet til batteritollen på norske bilbatterier som eksporteres mellom EU og Storbritannia, som gir Norge en ulempe i den europeiske konkurransen. Dessuten skal Norge få delta på ministerrådsmøtene for den Europeiske batterialliansen og partene skal i fellesskap med næringslivet undersøke mulighetene for å utvikle felles batteri- og råvareprosjekter i Norge og EU. Partene skal også kartlegge mineral- og råmaterial forekomster, og fremme best praksis på hvordan ressursene kan utnyttes på en bærekraftig måte.

– EØS-avtalen ligger fast, samtidig gjør EUs grønne giv og sektorovergripende politikk at Norge har behov for en annen type kontakt med EU for å ivareta norske interesser. Indusstripartnerskapet er en oppfølging av regjeringsplattformen, og på sikt vil det kunne omfatte andre grønne næringer der vi har felles interesser for å samarbeide, sier Vestre.

Vestre og Šefčovič besøkte tidligere i dag Hydrovolts resirkuleringsanlegg for batterier i Fredrikstad, og møtte flere aktører viktige for utviklingen av den norske batteri- og mineralnæringen for å få innspill om muligheter og utfordringer som kan følges opp i partnerskapet.

Næringsminister Jan Christian Vestre og Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič la i dag fram en felles erklæring om samarbeid om batterier og råvarer.
Næringsminister Jan Christian Vestre og Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič la i dag fram en felles erklæring om samarbeid om batterier og råvarer.