Digitalt innspillsmøte for batteri- og råvaresektorene

EU og Norge arrangerer et felles innspillsmøte 7. november om samarbeid innenfor batteri- og råvaresektorene. Dette er en del av det strategiske industripartnerskapet med EU.