Norge og EU inngår en grønn allianse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge og EU har ambisiøse mål for klima og grønn omstilling. Den grønne alliansen med EU legger grunnlag for fremtidige grønne arbeidsplasser i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen
Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor

Statsministeren og Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, kunngjorde i dag etableringen av en grønn allianse mellom Norge og EU. Kunngjøringen fant sted i Brussel forut for Nordsjøtoppmøtet i Oostende.
 
– Dette er en historisk avtale. Å levere på klimamål og grønn omstilling krever samarbeid og felles innsats for å lykkes. Den grønne alliansen vi i dag inngår med EU vil bidra til å sikre et forsterket klima-, energi- og industrisamarbeid mellom Norge og EU, sier Støre.

Konkrete muligheter

I februar 2022 lanserte statsministeren og Europakommisjonens president en ambisjon om et forsterket klima-, energi- og industrisamarbeid mellom Norge og EU. Denne enigheten er siden fulgt opp med politiske samtaler og konkrete planer for styrket samarbeid om blant annet batterier, kritiske råvarer og energi. En grønn allianse tar dette arbeidet et skritt videre ved å lage en overbygning for grønne sektorer der Norge og EU har gjensidig interesse av samarbeid.

– Den grønne alliansen favner bredt, men er samtidig konkret på de mulighetene som ligger her for både Norge og Europa. Flere ting blir konkret nevnt, som for eksempel karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen, kritiske råvarer, batterier og grønn skipsfart. Dette er områder der Norge kan spille en ledende rolle, sier Støre.  

Norge, EU og EUs medlemsland skal de neste tiårene bruke store ressurser på å utvikle mer bærekraftig og grønn økonomi.

Arbeidsplasser i Norge

– Det viktigste for Norge med en slik avtale, er de arbeidsplassene innenfor fornybar industri den kan sikre for Norge de neste årene. Her ligger det viktige muligheter for norsk næringsliv, og regjeringen skal gjøre alt den kan for å tilrettelegge for disse, sier Støre.

En grønn allianse med EU vil gi en ramme for partnerskap om slike verdikjeder, og for samarbeid på andre områder som klima, energi, transport, bærekraftig finansiering og forskning. Avtalen er ikke juridisk bindende, men representerer en viktig enighet om hva som er prioriterte områder i det grønne skiftet fremover både for EU og Norge.
 
– En grønn allianse vil legge til rette for styrket samarbeid om grønn omstilling mellom Norge og EU i internasjonale fora og overfor andre land utenfor EU. Dette blir ikke minst viktig i oppfølgingen av støtten til utviklingsland for å sikre utslippskutt og omstilling i verden utenfor Europa, sier Støre.