Toppmøte om fornybar energi i Oostende

Landene rundt Nordsjøen er enige om en felles satsing på grønn omstilling og havvind. Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland deltok i dag på et toppmøte om fornybar energi til havs i Oostende i Belgia.

På toppmøtet var regjeringssjefene fra Nordsjølandene Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge og Tyskland og Europakommisjonens president til stede. Energiministere fra samme land og Storbritannia deltok også, i tillegg deltok toppledere fra norsk og europeisk havvindindustrien.

Regjeringssjefene på dekket av et skip i Oostende.
Regjeringssjefene fra Nordsjølandene Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Tyskland og Europakommisjonens president. Foto: North Sea Summit 2023

– I en tid med internasjonale spenninger, ustabile energimarkeder og klimaendringer, trenger vi internasjonalt samarbeid for å finne løsninger på energiomstillingen. Norge har mye å bidra med innen havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring. Norge og norsk industri vil bidra med teknologi og løsninger for å styrke konkurransekraft og innovasjon, utvikle ny industri og arbeidsplasser, og redusere utslipp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Tett europeisk politisk og regulatorisk samarbeid vil være viktig for at felles, ambisjoner i Europa skal kunne gjennomføres.

– Norsk industri bidrar allerede til utviklingen av havvind, CCS og hydrogen internasjonalt. Dette møtet var viktig for å diskutere hvordan vi kan sørge for fortsatt gode rammebetingelser for industrien, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Under møtet ble det undertegnet erklæringer om utvikling av Nordsjøen som et område for fornybar energiproduksjon i Europa.

I tillegg til havvind fremhever erklæringen andre næringer som hydrogen og mineraler. Erklæringene inneholder ingen forpliktelser knyttet til utbygging av spesifikke prosjekter til havs, slik som nett til havs og hybridprosjekter. 

Regjeringssjefene står på dekket av et skip i Oostende. Ser på utsikten fra dekk.
Landene rundt Nordsjøen er enige om en felles satsing på grønn omstilling og havvind. Foto: North Sea Summit 2023

Eksisterende samarbeid i Nordsjøen under North Seas Energy Cooperation (NSEC), der Norge er medlem, skal videreutvikles. Sameksistens, biodiversitet og miljøvern omtales også, i tillegg til beskyttelse av kritisk infrastruktur i Nordsjøen.