Norge og Russland har undertegnet avtale om sikkerhet til sjøs og i lufta

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge og Russland undertegnet den 14. desember avtale om endringer i Incidents at Sea-avtalen fra 1990. Den oppdaterte avtalen bidrar til at det bilaterale avtaleverket holder tritt med den teknologiske utviklingen. Avtalen utvides blant annet til å gjelde for ubemannede fartøy og luftfartøy, og det innføres et nytt forbud mot bruk av laser på en slik måte at det kan være helseskadelig eller påføre skade på utstyr. Tilleggsprotokollen styrker også sikkerheten ved å utvide flere eksisterende bestemmelser.

– Dette er et viktig bidrag til sikkerhet og forutsigbarhet i en tid hvor den militære aktiviteten i våre nærområder er i endring, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

INCSEA-avtalen har til hensikt å forhindre at farlige hendelser oppstår som følge av at norske og russiske militære skip og fly opererer i umiddelbar nærhet av hverandre. Enighet om å undertegne en ny tilleggsprotokoll til avtalen i kom på plass sommeren 2021. Tilleggsprotokollen trer nå i kraft etter å ha blitt undertegnet av Norges ambassadør til Moskva, Rune Resaland, og sjefen for Russlands nasjonale senter for forsvarsledelse, Mikhail Jevgenevitsj Mizintsev.

INCSEA-avtalens virkemidler for å hindre farlige situasjoner er forbud, påbud og sambandsprosedyrer for fartøy og fly, samt anvisninger om informasjonskanaler og årlige møter mellom partene. Avtalen gjelder for partenes militære skip og luftfartøy utenfor territorialfarvannet, men fastsetter også at handlinger som er forbudt etter avtalen heller ikke skal skje overfor partenes ikke-militære skip og luftfartøy. Det gjennomføres årlige konsultasjoner om avtalen, noe som gir begge land en viktig kanal for militær kontakt og mulighet til å ta opp episoder man mener er i strid med avtalen.