Norge og Storbritannia forplikter seg til et tettere maritimt samarbeid

Norge og Storbritannia har inngått en ny maritim samarbeidsavtale. Avtalen ble signert onsdag, da fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth møtte sin kollega Lord Davies i det britiske transportdepartementet.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og Lord Davies of Gower, Storbritannias juniorminister med ansvar for maritim transport, signerer en ny samarbeidsavtale om tettere maritimt samarbeid mellom Norge og Storbritannia.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og Lord Davies of Gower, Storbritannias juniorminister med ansvar for maritim transport, signerer en ny samarbeidsavtale om tettere maritimt samarbeid mellom Norge og Storbritannia. Foto: NFD

- Vi skal arbeide sammen for å finne løsninger på flere store utfordringer som maritim næring står overfor; som hvordan vi kan nå ambisiøse klimamål for skipsfarten, tilpasse oss den raske teknologiske utviklingen og bidra til å dekke kompetansebehovet i næringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Samarbeidsavtalen legger opp til tettere samarbeid om temaer som dekarbonisering av skipsfarten, digitalisering og autonomi, kompetanse og arbeidsvilkår for sjøfolk, og promotering av markedsadgang for maritime tjenester.

- Norge har et nært og godt samarbeid med Storbritannia, som strekker seg langt tilbake. Denne samarbeidsavtalen styrker det maritime samarbeidet ytterligere og forplikter oss til å ha en tettere, regelmessig dialog, sier fisker- og havminister Myrseth.

Signering av ny maritim avtale mellom Norge og Storbritannia.
Signering av ny maritim avtale mellom Norge og Storbritannia. Foto: NFD

Under signeringen var representanter fra Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjømannsoffisers Forbund, Det Norske Maskinistforbund, Norges Rederiforbund og britiske maritime organisasjoner til stede.

- Storbritannia er det aller viktigste enkeltmarkedet for våre maritime bedrifter. Vår relasjon med britene er ikke bare på myndighetsnivå, det er også tette bånd mellom norsk og britisk næringsliv, sier fiskeri- og havminister Myrseth.