Norge og USA styrker samarbeidet

Norge og USA vil styrke samarbeidet for å bygge pålitelige og robuste verdikjeder for det grønne skiftet. Olje- og energiminister Terje Aasland og Assistant Secretary in Bureau of Energy Resources at US Department of State, Geoffrey R. Pyatt signerte en samarbeidsavtale mandag kveld i Washington DC.

Olje- og energiminister Terje Aasland og Assistant Secretary in Bureau of Energy Resources at US Department of State, Geoffrey R. Pyatt signerte en samarbeidsavtale mandag kveld i Washington DC.
Olje- og energiminister Terje Aasland (t. h) og Assistant Secretary in Bureau of Energy Resources at US Department of State, Geoffrey R. Pyatt signerte en samarbeidsavtale 30. oktober i Washington DC. Foto: Stine Grimsrud / OED

– Det er lange tradisjoner med et nært og godt samarbeid mellom Norge og USA. Den siste tiden har vist oss at et styrket samarbeid om energisikkerhet er viktig. Vi har også begge sterke ambisjoner for fornybar energi og vil forsterke samarbeidet for å utvikle og kommersialisere grønn teknologi, infrastruktur og løsninger for å nå våre to lands utslippsreduksjonsmål og klimamål, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Olje- og energiministeren deltok på en energidialog i Washington mandag formiddag amerikansk tid, der en norsk delegasjon bestående av representanter fra OED, UD og NFD møtte US Department of State, Department of Energy og Department of Interior. Agenda for møtet var blant annet energisikkerhet, fornybar energi og situasjonen i Ukraina.  

I etterkant av møtet, signerte Aasland og Pyatt en avtale om å fortsette samarbeidet. Avtalen er en fortsettelse og styrking av et allerede godt samarbeid mellom Norge og USA, og gir også uttrykk for et forsterket ønske om samarbeid på mineraler.  

Nylig har Kina innført eksportlisens på visse typer grafitt, noe som aktualiserer behovet for å bygge robuste og sikre verdikjeder for mineraler. Norge er allerede i dag en stor eksportør av kobolt, nikkel, jern, titan og kvarts, i tillegg til grafitt. På bakgrunn av dette er det viktig at vi forsterker samarbeidet og bygger på med gjensidige og gode forpliktelser. 

– Vi ønsker å hente inn mer kunnskap om havbunnsmineraler. Dersom det er mulig å hente opp på en bærekraftig måte så kan havbunnsmineraler bidra til å ytterligere øke tilgangen vi har på kritiske mineraler, og bidra til å gjøre verden mindre avhengig av få enkeltstater, sier Aasland.  

Samarbeidsavtalen er tilgjengelig her: