Norge selger et mindre antall F-16 til Draken International

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarsmateriell har inngått kontrakt med det amerikanske selskapet Draken International for salg av inntil 12 F-16 jagerfly. Flyene skal brukes i trening mot amerikanske kampfly.

F-16 har vært en formidabel kapasitet for Luftforsvaret og forsvaret av Norge. F-16 har hevdet suverenitet i norsk luftrom, samt deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale operasjoner og øvelser.  Forsvarsmateriell fikk i september 2019 i oppdrag av Forsvarsdepartementet å avhende flyene etter at de tas ut av tjeneste i slutten av 2021.

– F-16-flyene har tjent Forsvaret og nasjonen veldig godt i over 40 år frem til de nå erstattes med F-35. Departementet har vektlagt å sikre etterbruk av våre F-16 av allierte. Vi ser positivt på at Forsvarsmateriell nå har inngått en avtale med det amerikanske selskapet Draken International for salg av inntil 12 fly. Dette selskapet leverer tjenester til det amerikanske forsvaret. Det pågår samtidig dialog med NATO-allierte om salg av flere norske F-16. Jeg ser derfor frem til at flyene skal komme til nytte enda noen år fremover, sier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen.

Selve kontrakten omfatter salg av inntil tolv fly og utstyr som er nødvendig for å operere flyene.

F-16 har vært en formidabel kapasitet for Luftforsvaret og forsvaret av Norge.
F-16 har vært en formidabel kapasitet for Luftforsvaret og forsvaret av Norge. Foto: Forsvaret

–Jeg er svært godt fornøyd med at vi i Forsvarsmateriell har fått på plass en første avtale om salg av flere av våre F-16 fly. Jagerflyene er blant de best vedlikeholdte i verden og har en gjennomgående høy standard som vil sikre Draken International solide fly i en årrekke fremover, sier direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.

Flyene skal leveres til Draken International i USA. Overleveringstidspunkt avhenger av når amerikanske og norske myndigheter godkjenner salget, men vil kunne leveres i løpet av 2022. Kontrakten gir også muligheter til norsk industri som blant annet vil kunne levere vedlikeholdet av flyene før overlevering.

- Vi fortsetter nå arbeidet med å selge flest mulig av de gjenværende flyene og har forventninger om at dette vil kunne realiseres i løpet av de neste månedene, sier direktør Mette Sørfonden.

For de resterende fly som ikke kan selges vil det bli foretatt en samlet vurdering når det gjelder mulighetene for utstilling på museum eller andre formål. Også her vil det være nødvendig med godkjenning fra amerikanske og norske myndigheter.

Faktaboks:

  • Forsvarsdepartementet ga i september 2019 Forsvarsmateriell i oppdrag å lede avhendingen av F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten.
  • Mandag 22. november skrev direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, under på salg av inntil 12 F-16 fly til Draken International.
  • Draken International er et ledende selskap innen «Red Air tjenester», det vil si at Draken International stiller i rollen som motstander i trening av amerikanske flygere. Flyene skal hovedsakelig brukes som trening mot de amerikanske kampflyene.
  • Salg av F-16, eller utstyr relatert til F-16, må godkjennes både av amerikanske og norske myndigheter.
  • Forsvaret har totalt 57 F-16 fly som potensielt kan selges, men noen av disse vil være kostbare å sette i stand for salg.