Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Iran

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge er tilsluttet EUs sanksjoner mot Iran, og vi tar sikte på å også slutte oss til sanksjonene som EU vedtok i dag, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Jeg har reagert sterkt og tydelig på situasjonen for iranske kvinner og myndighetenes brutalitet i møte med fredelige demonstranter, sier utenriksministeren.

De restriktive tiltakene mot Iran er regulert i Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran, hvor det blant annet er forbud mot å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse etter nærmere bestemte retningslinjer.