Norge, Sverige og Finland vil styrke samarbeidet om grensekryssende transportkorridorer for å støtte opp under militær mobilitet

Under et felles besøk på NATO-øvelse i Nord-Norge har transportministerne i Norge, Sverige og Finland blitt enige om å styrke samarbeidet om grensekryssende transportkorridorer, slik at de bedre kan ivareta militære behov.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 og Sveriges og Finlands inntreden i NATO gjør det nødvendig å samarbeide tettere med våre nordiske naboer. Vi deler grense med både Sverige og Finland, og Norge blir viktig som både mottaks- og transittområde for militært personell og materiell. Dette stiller høye krav til utvalgte veier, bruer, jernbaner, havner og lufthavner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.   

Felles uttalelse fra de tre ministerne
I en felles uttalelse fra Nygård og hans kolleger Anders Carlson og Lulu Ranne går det blant annet frem at de tre ministerne vil:

  • Forsterke samarbeidet for å støtte militær mobilitet mellom landene.
  • vurdere å utarbeide en nordisk strategi for langsiktig utvikling av grensekryssende forbindelser, med utgangspunkt i hvert lands strategiske transportplaner.
  • at alle aktører, fra strategisk til operativt nivå, må samarbeide og øve regelmessig,

Uttalelsen kommer etter at de tre ministerne 29. og 30 april besøkte NATO-øvelsen «Immediate Response» i Narvik på Evenes flystasjon, Elvegårdsmoen militærleir samt Narvik havn og jernbaneterminal. 

 For flere opplysninger – se: