Norge setter likestilling til havs på den internasjonale dagsorden

Denne uken deltar Norge på en global havkonferanse i Barcelona. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har hatt bilaterale møter med sine motparter i USA og Canada hvor partene blant annet har løftet behovet for styrket forskningssamarbeidet i Atlanterhavet og for likestilling til havs.

- Vi trenger flere kvinner på havet som kan bidra til innovasjon og utvikling. Likestilling i maritim næring er like viktig utenfor våre landegrenser, og Norge må være en pådriver for mer internasjonalt samarbeid rundt likestilling på havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

I møtene med USA og Canada har Myrseth blant annet diskutert hvordan havvitenskap og teknologi kan løse Atlanterhavets utfordringer, og at mangel på mangfold kan hindre fremgang.

- Jeg er opptatt av at Norge må ta en lederrolle på likestilling til havs, og dette løfter jeg i all min dialog med internasjonale partnere. Jeg er glad for at to store havnasjoner som USA og Canada støtter Norges tenkning og vil bidra til at vi får flere kvinner inn i havnæringene, sier Myrseth.