Norske bedrifter får 500 millioner for å utvikle morgendagens militærmateriell

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Den aller første tildelingen fra Det europeiske forsvarsfondet (EDF) er klar, og norske aktører har vunnet oppdrag for om lag 500 millioner kroner.

- Å ha en sterk nasjonal forsvarsindustri er viktig for norsk forsvarsevne, og vår deltakelse i EDF har vist seg å styrke industrien, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norske bedrifter er deltakere i til sammen 17 prosjekter. Prosjektene spenner over et vidt spekter av militære kapasiteter, fra utvikling av materiell og våpen til soldatutstyr og IKT-utstyr.

Små- og mellomstore bedrifter utgjør en stor del av norsk forsvarsindustri. I tildelingen for 2021 går hele 32 prosent av tildelingen til norske små- og mellomstore bedrifter.

- Det er ofte snakk om små, familieeide bedrifter i distriktene som får et stort utbytte av å delta i slike internasjonale prosjekter. Prosjektene bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser i hele landet, noe som er svært positivt, understreker forsvarsministeren.

Europeisk forsvarsindustri er fragmentert, og målet med EDF er å bidra til standardisering og felles utvikling av militære kapasiteter.

- Krigen i Ukraina har med full tyngde demonstrert behovet for europeisk samarbeid. Norsk deltakelse i fondet gir mulighet til å påvirke at framtidige kapabiliteter er tilpasset norske behov, sier Gram. 

EDF er også en viktig arena for mer nordisk samarbeid. Det store flertallet av norske prosjekter for 2021 er utarbeidet sammen med minst én annen nordisk partner.

- Med Finland og Sverige på vei inn i NATO tror jeg potensialet for nordisk samarbeid blir enda større og det må vi klare å utnytte i årene framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Klikk her for å lese mer om hvilke prosjekter som mottok midler for 2021: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4595 [ec.europa.eu].