Ny handlingsplan for lærlinger i forsvarssektoren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarssektoren har fått en handlingsplan for å øke antallet lærlinger i våre etater.

Opplærlingskontoret for Forsvaret er en sentral støttespiller for etatene i arbeidet med lærlinger, og Forsvaret er i dag landets største lærebedrift. Forsvarssektoren har allikevel et potensial for å ta inn flere lærlinger i alle etatene, og handlingsplanen skal være et levende dokument til å bygge opp under dette arbeidet.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i 2022 gitt en fellesføring om lærlinger til alle statlige virksomheter. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til enhver tid ha minst én lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn én lærling. Fellesføringen støtter seg på de målene som er satt i Hurdalsplattformen om å styrke oppfølgingen av ungdom i overgangen fra skole til læretid, stille strengere krav til bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp og anbud, og å styrke rammevilkårene for lærebedrifter. I 2022 ble også samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet fornyet. Denne innebærer at partene er enige om å jobbe for at alle som er kvalifisert skal tilbys læreplass.

Les mer her: 

Ny handlingsplan for lærlinger i forsvarssektoren
Ny handlingsplan for lærlinger i forsvarssektoren Foto: Forsvaret