Ny hjemmel for krav om negativ covid-19-test før innreise og bortvisning ved brudd på reglene om innreisekarantene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag foreslått en ny hjemmel for kravet om en negativ covid-19-test for å få lov til å reise inn i Norge. Det skal også bli enklere å bortvise utlendinger ved alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene.

Norge har i høst hatt en økende smittetrend. Helsemyndighetene har pekt på importsmitten som en vesentlig risikofaktor for smittespredning inn i Norge, og det er grunn til å anta at importsmitte har medført betydelig sekundærsmitte.

– På grunn av risikoen for importsmitte er det behov for strenge tiltak. Vi vil hindre at smittede personer reiser inn i Norge og sikre at de som reiser inn overholder plikten til innreisekarantenen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge er i dag hjemlet i smittevernloven. Departementet foreslår nå at kravet i stedet hjemles i «Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.» Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på negativ covid-19-test kan bli bortvist.

– Helsemyndighetene peker på at kravet om negativ test ved ankomst bidrar til å redusere smittepresset. Derfor mener jeg vi må ha hjemmel for å videreføre dette kravet for å få lov til å reise inn i Norge. Vi vil selvfølgelig vurdere varigheten av innreiserestriksjonene fortløpende i tråd med smitteutviklingen. Dette gjelder også testkravet, sier statsråden.

– Vi foreslår også regler som vil gjøre det enklere å bortvise utlendinger for klare og alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene, som plikten til å bo på karantenehotell når det er påbudt, sier Mæland.

Regelbrudd kan i en del tilfeller medføre bortvisning eller utvisning også i dag, men da etter utlendingslovens ordinære saksbehandlingsregler. Den foreslåtte bestemmelsen åpner for at bortvisning kan skje etter forenklet saksbehandling, på samme måte som ved forsøk på å reise inn i Norge i strid med de restriksjonene som er innført på grunn av covid-19-pandemien.